Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Krst

MYŠLIENKY

11. Krstom sa stáva človek údom Kristovým a preto čo Kristus pretrpel, to sa mu počíta k zadosťučineniu. (sv.T.Aquinský)


12. Najprv je krstený mazaný svätým olejom na hrudi a na lopatkách „ako bojovník Boží“ - ako bývali natieraní zápasníci. (sv.Ambróz)


13. Krstná voda sa dotýka tela a umýva srdce. (sv.Augustín)


14. Pristupuje slovo k živlu a nastáva sviatosť. (sv.Augustín)


15. Lebo voda, hoci sama je jemná a ľahká, predsa požehnaním Kristovým stávajúc sa jemnejšou privádza jemnou rosou tajomné príčiny života do tajov myslí. (sv.Augustín)


16. Nepozastavuj sa, že niektorí neprinášajú deti ku krstu s tým úmyslom, aby duchovnou milosťou boli obrodené k večnému životu, ale sa domnievajú, že týmto liekom buď si udržia, alebo dostanú telesné zdravie. Lebo preto oni nie sú zbavené obrodenia, že nie sú od týchto prinášaní s takým úmyslom. (sv.Augustín)


17. Dotykom svojho najčistejšieho tela udelil vodám obrodnú silu. (sv.Béda)


18. Kristus bol pokrstený, aby ponoril do vody celého starodávneho Adama. (sv.Gregor Naziánsky)


19. U starých bol deťom odpustený prvotný hriech podávaním obeti. (sv.Gregor Veľký)
(c) 1998-2000 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)