Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Láska > Láska

MYŠLIENKY

21. Materská láska je nepodmienená a okrem toho dáva dieťaťu pocit, že je dobre byť na tejto zemi, že je dobré byť narodený; vnuká mu lásku k životu a nielen prianie zostať nažive. (E.Fromm)


22. V protiklade k bratskej a erotickej láske, ktoré sú láskou medzi rovnými, je vzťah matky k dieťaťu svojou povahou nerovný, je to vzťah, kedy jeden potrebuje všetku pomoc a druhý ju dáva. Pre tento svoj altruistický, nesebecký ráz býva materská láska považovaná za najvyšší druh lásky, za najposvätnejší zo všetkých citových pút. (E.Fromm)


23. Láska sa často mýli so zamilovaním, s náhlym zrútením priehrad, ktoré do tohto okamihu oddeľovali dvoch cudzích ľudí. (E.Fromm)


24. Pravá láska je výrazom tvorivej sily a zahrňuje starostlivosť, úctu, zodpovednosť a poznanie. (E.Fromm)


25. Kladný postoj k vlastnému životu, šťastiu, rastu, slobode má svoje korene v schopnosti k láske. Ak je človek schopný tvorivej lásky, miluje i seba; ak môže milovať len iných, nemôže milovať vôbec. (E.Fromm)


26. Filmová „veľká láska“, je zbožňujúca láska. Keď človek dosiahol úrovne, kedy má pocit identity, bytia, založeného na tvorivom rozvinutí svojich schopností, ľahko tiahne k „zbožšteniu“ milovanej osoby. Je odcudzený od svojich vlastných síl a premieta ich do milovanej osoby, ktorej sa klania ako najvyššiemu dobru, ako nositeľovi všetkej lásky, všetkého svetla a blaženosti. Pritom sa sám zbavuje všetkého pocitu sily, stráca sa v milovanej osobe, namiesto aby sa s ňou našiel. Pretože obvykle nikto nemôže dlho plniť očakávania svojho zbožňovateľa, sklamanie je nevyhnutné a pre jeho vyliečenie sa hľadá nová modla, niekedy v nekonečnom kruhu. (E.Fromm)


27. Sentimentálna láska - najrozšírenejšia forma tohto typu lásky je sprostredkované milostné uspokojenie, ktoré prežívajú konzumenti filmov, milostných príbehov v magazínoch a milostných pesničiek. Všetky nesplnené túžby po láske, spojení a blízkosti nachádzajú svoje ukojenie v spotrebe týchto výrobkov. (E.Fromm)


28. Je len jeden dôkaz existencie lásky: hĺbka vzťahu a živosť i sila každého z partnerov; to je plod, podľa ktorého sa láska poznáva. (E.Fromm)


29. V umení milovať je prax umenia milovať. Môže človek zvládnuť praktickú stránku nejakého umenia inak než tým, že sa v ňom cvičí? (E.Fromm)


30. Ak sa chce niekto stať majstrom v umení milovať, musí začať tým, že bude cvičiť disciplínu, sústredenie a trpezlivosť vo všetkých aspektoch svojho života. (E.Fromm)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)