Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Láska > Manželstvo

MYŠLIENKY

1. Nie sú nešťastné manželstvá, sú nešťastní ľudia a manželstvo ich len ukazuje. (H.Fosdick)


2. Sedem rokov je potrebných, aby sa znova vrátil prvý rok manželstva. (Franc.príslovie)


3. Láska existuje iba k jednej osobe ako takej, k ženskej neosobe žiadna láska existovať nemôže. K nej potom nemôže existovať ani žiadna vernosť: neosobe zodpovedá nevera. (V.E.Frankl)


4. Namiesto toho, aby sa vzájomne hľadali, a tak našli seba samých tým, že by našli onú jedinečnosť, jednorázovosť, ktorá až tak činí druhého milovaniahodným a vlastný život hodným života, vyjdú obidvaja naprázdno. V druhom nájdu iba neosobný typ, ktorý práve letí a ktorému sa chcú podobať. (V.E.Frankl)


5. Láska je individualizovaný partnerský vzťah a stála zmena partnera mu odporuje. (V.E.Frankl)


6. Kde sa uzatvára manželstvo bez lásky, tam čoskoro vznikne láska bez manželstva. (B.Franklin)


7. Ľudia sú podivné bytosti. Ako je ľahké stretnúť sa v spoločnosti a aké ťažké je byť vydaný životu vo dvojici. (E.Frenchl)


8. Jadro potreby spojenia, na ktorej závisí život ľudského druhu, je práve mužsko-ženská polarita. (E.Fromm)


9. Keď si muž a žena uvedomili sami seba a jeden druhého, uvedomili si svoju odlúčenosť a rozdielnosť, pretože patria k rôznym pohlaviam. Ale zatiaľ čo poznávajú svoju odlúčenosť, zostávajú si cudzí, pretože sa ešte nenaučili milovať jeden druhého - ako je jasne vidieť z toho, že Adam sa obhajuje tým, že Evu obviňuje, miesto toho, aby ju hájil. Vedomie ľudskej odlúčenosti bez opätovného spojenia láskou je zdrojom cudnosti. Je zároveň i zdrojom pocitu viny a úzkosti. (E.Fromm)


10. Polarita medzi mužskými a ženskými princípmi existuje tiež vo vnútri každého muža a každej ženy. Rovnako ako fyziologicky muž i žena majú hormóny druhého pohlavia, sú bisexuálni i v psychologickom zmysle. Nosia v sebe princíp prijímania i prenikania, hmoty i ducha. Muž - i žena - nájde spojenie vo vnútri seba len v spojení svojej mužskej i ženskej polarity. Táto polarita je základom všetkej tvorivej schopnosti. (E.Fromm)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)