Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Láska > Rodina

MYŠLIENKY

1. V starobe človek všetkému verí, v dospelosti všetko predpokladá a v mladosti všetko vie. (Gorkij)


2. Kto nezakúsil opravdivú lásku rodičov, všeobecne sa po celý život stretáva s ťažkosťami veriť v Boha a milovať ho. (Günthör IIIa 61)


3. Dnes sa rodinné prostredie stáva mimoriadne dôležitým ako ochrana pred nebezpečenstvom masovosti. (Günthör IIIa 177)


4. Rodiny, ktoré žijú v štáte, a ktoré tvoria akoby jeho bunky, majú pred ním prednosť, pretože štát by bez nich nejestvoval. (Günthör IIIa 179)


5. Povinnosti voči štátu: Manželstvá a rodiny majú predovšetkým zaručiť stálosť a fyzickú a biologickú kontinuitu obyvateľstva štátu. (Günthör IIIa 180)


6. Štát porušuje princíp subsidiarity, keď napríklad prostredníctvom málo prísnych zákonov o rozvode umenší nerozlučnosť manželstva natoľko, že prakticky už nemožno o nej ani hovoriť, alebo keď prostredníctvom zákonov o výchove podkopáva autoritu rodičov u detí. (Günthör IIIa 181)


7. Mimoriadne dôležitú úlohu hrajú pastorálne návštevy kňazov v rodinách, ktoré si vyžadujú veľkú rozumnosť. Kňaz si musí vybrať na návštevu okamih, keď bude celá rodina pospolu. Vtedy má totiž príležitosť spoznať problémy jednotlivých rodín a ako kňaz aj poslúžiť dobrou radou a slovami povzbudenia. Návštevami rodín získa kňaz veľa skúseností a priamo sa stretáva s mnohými javmi života, čo všetko bude mať potom vplyv na celú jeho pastoračnú činnosť. (Günthör IIIa 185)


8. V niektorých krajinách diecézy zriaďujú a financujú rekreačné strediská pre rodiny, v ktorých môžu rodičia spolu s deťmi stráviť dovolenku. Určite je to výhodnejšia iniciatíva, než v prípade cirkevných inštitúcií, ktoré v období prázdnin prijímajú osobitne matky a osobitne deti. (Günthör IIIa 186)


9. Najlepšou matkou je žena, ktorá neváha zobudiť o tretej ráno svojho muža, lebo má dojem, že dieťa plače. (Hemingway)


10. Rodina je jediný útvar, ktorým možno odraziť útok bohatých. (Chesterton)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)