Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo
PODKATEGÓRIE
Anjel
Apoštolát
Bludy
Boh
Cirkev
Duch
Duša
Ekumenizmus
Eucharistia
Homília
Chrám
Katechéza
Kňaz
Kristus
Kríž
Krst
Liturgia
Mária
Milosrdenstvo
Milosť
Misie
Modlitba
Nebo
Písmo
Sľub
Spoveď
Svätosť
Svedectvo
Viera
Vzkriesenie

MYŠLIENKY

1. Osoba, ktorá „nemá slobodu si zvoliť zlo“, je osoba úplne slobodná. (E.Fromm)


2. Či sme šťastní alebo nešťastní, naše telo nás pobáda dosiahnuť stoj čo stoj nesmrteľnosť - aj keby to mala byť len sláva, čiarka o nás v histórii, či publicita vďaka kňazom - manažérom. (E.Fromm)


3. Tí, ktorí prišli na tento svet pred Kristovým príchodom, nech už mali akúkoľvek čnosť spravodlivosti, predsa nijako nemohli byť hneď prijatí do lona nebeskej vlasti, vyvedení z tiel, pretože ešte neprišiel ten, ktorý by umiestnil duše spravodlivých vo večnom sídle. (sv.Gregor Veľký)


4. V onej nebeskej vlasti, kde je plnosť všetkého dobra, hoci niečo je dané vo vynikajúcej miere, predsa sa nič nedrží výlučne. (sv.Gregor Veľký)


5. Blaženým sa v Slove zjavuje to, čo sa patrí aby poznali z toho, čo sa s nami deje, aj vnútorné hnutia srdca. Zjavením Božím poznávajú prosby, ktoré im podávame aj v duchu. (sv.Gregor Veľký)


6. Ísť za najbližším cieľom s chuťou a radosťou a celou silou, to je jediná cesta, ako dosiahnuť cieľ najvzdialenejší. (F.Hebbel)


7. Môžeš sa dotknúť hviezdy? - pýtali sa ho. Áno - povedalo dieťa, sklonilo sa a dotklo sa zeme. (Hofmannsthal)


8. Nech neočakáva nebo, kto slúžil svojím chúťkam. Kto slúžil Turkovi, nebude predsa čakať žold od cisára. (sv.Ján z Avilly)


9. Kto túži po opravdivej a večnej sláve, o časnú sa nestará. (Kempenský)


10. Nie je ľahké žiť po smrti. Niekedy je treba minúť na to celý život. (S.J.Lec)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)