Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Cirkev

MYŠLIENKY

1. Hoci Kristus je ženíchom jednej všeobecnej, po celom svete rozšírenej katolíckej Cirkvi, predsa rímska Cirkev stojí na čele ostatných cirkví a to nie na základe nejakých synodálnych konštitúcií, ale dostala primát Pánovým a Spasiteľovým hlasom evanjelia. (sv.Gelázius)


2. Vy ste kameňmi chrámu Otcovho, pripravenými k stavbe Boha Otca, zdvihnutými do výšky strojom Ježiša Krista, ktorým je kríž, pričom používate za lano Ducha Svätého. (sv.Ignác Antiochijský)


3. Povedzte starým - Cirkev bude aj po vás. Povedzte mladým - Cirkev bola aj pred vami. (Ján XXIII.)


4. Bez toho, aby som predtým na to bol myslel, zmienil som sa v rozhovore so svojím štátnym sekretárom 23. januára 1959 o ekumenickom koncile. Prvý, kto bol prekvapený mojím návrhom, som bol ja sám. (Ján XXIII.)


5. Cirkev nezatvára oči ani pred nebezpečenstvom fanatizmu alebo fundamentalizmu tých, ktorí sa domnievajú, že v mene pseudovedeckej alebo pseudonáboženskej ideológie môžu iným ľuďom vnútiť svoju predstavu o tom, čo je pravdivé a dobré. Kresťanská pravda nie je taká. Kresťanskaá viera nie je ideológiou, nechce pestrú sociálnopolitickú skutočnosť vtesnávať do prísnej schémy. (Ján Pavol II.)


6. Neviete, že je oddávna zvykom sem najprv písať a že rozhodnutie má odtiaľ vychádzať? Vyhlasujem vám, čo nás naučil blahoslavený apoštol Peter a pokladám to za známe každému natoľko, že by som o tom nebol písal, keby sa toto nebolo stalo. (Július I.)


7. Buďte s pokorou spojení so svätou Cirkvou, ktorá je v sebe samej bez poškvrny, ale vo svojich sluhoch poškvrnená. Máte Krista, jeho počúvajte, jeho nasledujte. (sv.Kajetán)


8. Cirkev z rozkazu Božieho stojí na čele ľudského pokolenia a je ochrankyňou akejkoľvek zákonitej autority. nepriateľom verejného poriadku je to dobre známe, preto útočia hlavne na Cirkev, aby otriasli základy spoločnosti. Vyhlasujú Cirkev za nepriateľku pravej vzdelanosti. (Lev XIII.)


9. Keď som odišiel od don Bosca, už som sa nemal čo naučiť nového o láske k Sviatosti Oltárnej, k Panne Márii a k pápežovi. (bl.Luigi Orione)


10. Cirkev je v Kristovi akoby sviatosťou čiže znakom a prostriedkom dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudského pokolenia. (LG 1)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)