Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Kňaz

MYŠLIENKY

1. Je tiež nutné, aby sme tým, že chceme byť pastieri, otcovia a učitelia, jednali preto ako bratia. (Pavol VI.)


2. Ak náš Spasiteľ natoľko miloval kvet neporušenej čistoty, že sa chcel nielen narodiť z Panny, ale zveril sa opatere panenského pestúna, a to už odvtedy, keď ako dieťa ležal v kolíske, len mi povedzte, komu asi mieni zveriť svoje telo teraz, keď kraľuje v nesmiernej velebnosti na nebesiach. (sv.Peter Damiánsky)


3. Kňazi, profesori a ženy nemajú v obľube humor. Všetky tri stavy chcú, aby si ich ctili. (K.Poláček)


4. Nemohli by byť služobníkmi Kristovými, keby neboli svedkami a rozdávačmi iného života než pozemského a nedokázali by zasa slúžiť ľuďom, keby sa úplne líšili od ich spôsobu života. (PO 3)


5. Aby na svätenca vylial ducha milosti... ako na púšti duch Mojžišov naplnil myseľ sedemdesiatich múdrych mužov, ktorých pomoc Mojžiš používal a tak ľahko ovládal nespočetné zástupy ľudu. (PO 7)


6. Hoci, totiž milosť Božia môže uskutočňovať dielo spásy aj prostredníctvom nehodných služobníkov, predsa Boh spravidla radšej prejavuje svoje podivuhodné skutky skrze tých, čo sa stali vnímavejšími na podnety a vedenie Ducha Svätého, takže pre svoje dôverné spojenie s Kristom a svätosť života môžu povedať s Apoštolom: "Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus". (PO 12)


7. Povaha kňazstva si síce zdržanlivosť pre nebeské kráľovstvo sama osebe nevyžaduje, ako je zjavné z praxe prvotnej Cirkvi a z tradície Východných cirkví... (PO 16)


8. Skôr sa vyzývajú, aby vzali na seba dobrovoľnú chudobu, ktorou sa zrejme pripodobňujú Kristovi a stávajú sa pohotovejšími k Božej službe... Svoj príbytok nech si upravia tak, aby sa nezdal nikomu prehnaný a aby nikto, ani ten najchudobnejší sa nikdy nezdráhal doňho vkročiť. (PO 17)


9. Aby spovedník účinne plnil takúto službu, musí mať nevyhnutne nasledujúce ľudské vlastnosti: múdrosť, ohľaduplnosť, schopnosť rozoznávať, ako aj rozhodnosť, ale miernenú láskavosťou a dobrotou. Musí mať tiež hlbokú a dôkladnú prípravu, nielen kusú, ale celistvú a harmonickú, a to v rozličných odboroch teológie, pedagógie a psychológie, v metodológii dialógu a hlavne v živom poznaní Božieho slova a schopnosti podávať ho iným. Ešte dôležitejšie je, aby on sám viedol hlboký a opravdivý duchovný život. Ak má viesť iných po ceste kresťanskej dokonalosti ako služobník pokánia, on sám musí po nej kráčať ako prvý, a to viac skutkami než mnohými rečami; má dokazovať, že naozaj vnútorne prežíva modlitbu, usiluje sa o evanjeliové, božské i mravné čnosti; že verne plní Božiu vôľu, že miluje Cirkev a riadi sa jej učiteľským úradom. (RP 29, J.P.II.)


10. Z kňazských služieb je to nepochybne tá najťažšia a najchúlostivejšia, najnamáhavejšia a najnáročnejšia, ale zároveň aj najkrajšia, prinášajúca najväčšiu vnútornú radosť. (RP 29, J.P.II.)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)