Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Kristus

MYŠLIENKY

1. Herodes sa v sebe nebúri toľko, koľko diabol v Herodesovi. Herodes totiž poznal človeka, ale diabol Boha. A obidvaja sa báli nástupcu svojho kráľovstva, diabol nebeského ale Herodes pozemského. (sv.Lev Veľký)


2. Nazývate ma majstrom, pýtajte sa ma teda. Nazývate ma svetlom, hľaďte na mňa teda. Nazývate ma cestou, nasledujte ma teda. Nazývate ma životom, hľadajte ma teda. Nazývate ma múdrym, verte mi teda.. Nazývate ma krásnym, milujte ma teda. nazývate ma bohatým, proste ma teda. nazývate ma večným, dôverujte mi teda. Nazývate ma milosrdným, dúfajte vo mňa teda. Nazývate ma všemohúcim, slúžte mi teda. Nazývate ma spravodlivým, obávajte sa ma teda. Nazývate ma láskou, poďte za mnou ďalej, veď kto ma miluje, ten všetko vykonal. (dóm v Lipsku)


3. Uprieť zrak na Krista je oveľa viac ako len pozerať. (E.Macák)


4. Keďže totiž ten istý bol zároveň Boh a dokonalý človek, odhalil nám svoje dve prirodzenosti: a to božskú zázrakmi, ktoré konal v tých troch rokoch po krste a ľudskú za tých tridsať, čo ubehli pred krstom, keď úbohé telo zahaľovalo a skrývalo znaky božstva, hoci bol opravdivým a večným Bohom. (Meliton)


5. Nielen, že nepoznáme Boha ináč ako cez Ježiša Krista, ale poznáme aj seba len cez Ježiša Krista. Poznáme život a smrť len cez Ježiša Krista. (B.Pascal)


6. Kristus hovorí ústami chudobných, opustených, maličkých, a je dobré, ak ich počúvame. Kontakt s nimi chráni našu vieru, aby nebola neurčitá a neskutočná. (brat Roger)


7. Iba jedinému dieťaťu na svete sa klaňali králi, pretože vedeli, že je mocnejšie ako oni. (P.Rosso)


8. Veľké veci na začiatku vyzerajú ako maličkosti. Najväčší na svete chcel vyzerať ako malé dieťa. (P.Rosso)


9. Kto hľadá, nájde. Keby králi ostali v paláci a nešli by do maštale, nikdy by neuvideli Kráľa kráľov. (P.Rosso)


10. Cez Máriu nám Boh poslal Toho, ktorý premáha silu zbraní inou, mocnejšou zbraňou. (P.Rosso)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)