Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Krst

MYŠLIENKY

1. Pri krste sa i hriech odpúšťa i čnosti viera, láska a iné čnosti sa do duše vlievajú a deti tieto čnosti majú v duši habituálne a neprevádzajú ich, až kým nedospejú. (Inocent III.)


2. Tvrdíme, že treba rozlišovať dvojaký hriech, a to dedičný a osobný. Dedičný hriech sa nadobudne bez súhlasu, osobný však človek spácha so súhlasom. A tak dedičný hriech, ktorý sa nadobudne bez súhlasu, odpúšťa sa aj bez súhlasu silou sviatosti krstu. Osobný hriech však, ktorého sa človek dopustil so súhlasom, bez súhlasu sa vôbec neodpúšťa. (Inocent III.)


3. Starý človek je pochovávaný ponorením našich hláv do vody ako do nejakého hrobu a ponorený dolu sa ukrýva, potom nový opäť vystupuje. (sv.Ján Zlatoústy)


4. Krst vtláča pečať. Pečaťou boli označovaní otroci, kde bolo zvýraznené: Patríš tomuto pánovi! (E.Macák)


5. Váš krst nech vám bude zbraňou, viera prilbou, láska kopijou, trpezlivosť celou vašou výzbrojou. (sv.Polykarp)


6. Krst je akoby vrtuľník, ktorý nás vynesie na vysoké bralo do Otcovho domu, kde môžeme bývať večne. Vrtuľník však na cestu potrebuje palivo - je to len vydanie sa na cestu. (P.Rosso)


7. Kristus je prítomný svojou mocou vo sviatostiach, takže keď kto krstí, sám Kristus krstí. (SC 7)


8. Sedem sviatostí - sedem kohútikov jednej nádrže milosti. (XY)


9. Krstom sa človek obrodí pre duchovný život. (sv.TA III q.62 a.5)


10. Je možné konať krst v každej vode akokoľvek premenenej, keď nie je zrušený druh vody. Ak je však zrušený druh vody, nedá sa konať krst. (sv.TA III q.66 a.4)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)