Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Liturgia

MYŠLIENKY

1. Preto je každá liturgická služba ako dielo Krista kňaza a jeho Tela, tj. Cirkvi obzvlášť posvätným úkonom, ktorému sa čo do účinnosti nevyrovná tým istým titulom a v tom istom stupni nijaká iná cirkevná činnosť. (SC 8)


2. Dbať nielen na to, aby sa pri liturgických úkonoch zachovali predpisy platného a dovoleného vysluhovania, ale aj na to, aby sa na nich veriaci zúčastňovali vedome, aktívne a s úžitkom. (SC 11)


3. Pobožnosti - zreteľ na liturgické obdobie - v súlade s liturgiou, aby sa od nej odvodzovali a k nej ľudí privádzali. (SC 13)


4. Posvätná liturgia nech patrí v seminároch a rehoľných študijných domoch medzi povinné a dôležitejšie učebné predmety. (SC 16)


5. Nech každý, tak celebrant ako aj veriaci, koná len to a všetko to, čo prináleží jeho funkcii. (SC 28)


6. Aj miništranti, predčitatelia, komentátori a členovia kostolného spevokolu konajú skutočnú liturgickú službu. (SC 28)


7. Čokoľvek nie je v mravoch národov nerozlučne spojené s poverami a bludmi, žičlivo hodnotí a nakoľko môže, zachováva nedotknuté, ba niekedy to pripustí aj do liturgie. (SC 37)


8. Majú vzdávať vďaky Bohu a nepoškvrnenú obetu prinášať nielen rukami kňaza, ale spolu s ním, a tak sa majú učiť obetovať seba samých. (SC 48)


9. Najmä pri sv. omšiach, ktoré sa celebrujú v nedeľu a zasvätené sviatky za účasti ľudu, nech sa homília nevynechá bez vážnej príčiny. (SC 52)


10. Som ochotná položiť život za najmenší liturgický príkaz. (sv.Terézia)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)