Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Nebo

MYŠLIENKY

1. Osoba, ktorá „nemá slobodu si zvoliť zlo“, je osoba úplne slobodná. (E.Fromm)


2. Či sme šťastní alebo nešťastní, naše telo nás pobáda dosiahnuť stoj čo stoj nesmrteľnosť - aj keby to mala byť len sláva, čiarka o nás v histórii, či publicita vďaka kňazom - manažérom. (E.Fromm)


3. Tí, ktorí prišli na tento svet pred Kristovým príchodom, nech už mali akúkoľvek čnosť spravodlivosti, predsa nijako nemohli byť hneď prijatí do lona nebeskej vlasti, vyvedení z tiel, pretože ešte neprišiel ten, ktorý by umiestnil duše spravodlivých vo večnom sídle. (sv.Gregor Veľký)


4. V onej nebeskej vlasti, kde je plnosť všetkého dobra, hoci niečo je dané vo vynikajúcej miere, predsa sa nič nedrží výlučne. (sv.Gregor Veľký)


5. Blaženým sa v Slove zjavuje to, čo sa patrí aby poznali z toho, čo sa s nami deje, aj vnútorné hnutia srdca. Zjavením Božím poznávajú prosby, ktoré im podávame aj v duchu. (sv.Gregor Veľký)


6. Ísť za najbližším cieľom s chuťou a radosťou a celou silou, to je jediná cesta, ako dosiahnuť cieľ najvzdialenejší. (F.Hebbel)


7. Môžeš sa dotknúť hviezdy? - pýtali sa ho. Áno - povedalo dieťa, sklonilo sa a dotklo sa zeme. (Hofmannsthal)


8. Nech neočakáva nebo, kto slúžil svojím chúťkam. Kto slúžil Turkovi, nebude predsa čakať žold od cisára. (sv.Ján z Avilly)


9. Kto túži po opravdivej a večnej sláve, o časnú sa nestará. (Kempenský)


10. Nie je ľahké žiť po smrti. Niekedy je treba minúť na to celý život. (S.J.Lec)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)