Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Spoveď

MYŠLIENKY

1. Ochota a schopnosť vyznať vinu korení v základnom pocite prijatia, vo vedomí, že človek napriek všetkým svojím vinám je prijatý. Možnosť, že si ten druhý vyloží vyznanie viny ako slabosť alebo ho zneužije ako mocenský prostriedok, stojí vyznaniu v ceste a bráni zvládnutiu minulosti a tým súčasne otvorenej prítomnosti. (Fraas)


2. Psychoterapeutický význam spovede bol opätovne z rôznych strán hodnotený kladne. Stále znovu sa ukazuje, že už samotné vyhovorenie sa ako také, má priepastný terapeutický účinok. (V.E.Frankl)


3. Pri morálnej hypochondrii sa osoba neobáva, že ochorie a zomrie, ale že sa previní. Takáto osoba sa ustavične zaoberá svojou vinou na veciach, ktoré urobila zle, svojimi hriechmi, ktorých sa dopustila, atď. Nezasvätenému človeku - a sama sebe - môže pripadať zvlášť svedomitá, morálna a dokonca sústredená na druhých, v skutočnosti je však takáto osoba sústredená len na seba samú, na svoje svedomie, na to, čo by o nej povedali druhí, atď. (E.Fromm)


4. Západné ľudstvo presídlilo od duchovného pastiera k lekárovi nervových chorôb. (V.Gebsattel)


5. Neviem, čo lepšieho by bolo hodné objavenia, než aby lampy svietili bez čistenia. (Goethe)


6. Každý človek môže zo svojej noci vykročiť do svetla. (Green)


7. Tí, ktorí uvažujú o tom, že zablúdili ďaleko od Boha, nahradia predošlé škody nasledujúcimi ziskami. Aj generál viac miluje vojaka, ktorý dezertoval a vrátil sa bojovať, než toho, ktorý nevykonal nič statočného. (sv.Gregor Veľký)


8. Kňaz má „pomáhať“ pri riešení prípadu a nie poskytnúť hotové riešenie, nemá zastupovať žiadateľa a jeho svedomie. (Günthör Ia s.101)


9. Prosím ťa, prečo sa červenáš a hanbíš sa povedať svoje hriechy? Či vari hovoríš človeku, aby ťa za to potupil? Či azda vyznávaš spolubratovi, aby ich vyniesol na verejnosť? Ukazuješ svoje rany tomu, ktorý je Pán, ktorý sa stará o teba, ktorý je ľudský, ktorý je lekárom. (sv.Ján Zlatoústy)


10. On vraví: len mne samému sa súkromne vyznaj zo svojho hriechu, aby som ti vyliečil vred na duši a oslobodil ťa od bolesti. (sv.Ján Zlatoústy)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)