Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Mária

MYŠLIENKY

1. Mária má po Kristovi vo svätej Cirkvi miesto najvyššie a zároveň nám najbližšie. (LG 54)


2. Keď si sa narodil, zasvätila som ťa Panne Márii. (mama Margita)


3. Keď sa znova narodím, už vybral som si sám, jedno krásne dievča, ktorému chcem byť syn. (P.Nagy)


4. Domnievam sa, že kresťan vlastne má byť nenápadným vo svojich názoroch ako Mária, ale má byť nápadný jednou jedinou vecou ako má všetkých rád. (S.Novák)


5. Keby Mária vedela zo zákona, že niekomu inému sa stala podobná reč - pozdrav chairé, nikdy by sa nebola zľakla podobného pozdravu ako cudzieho. (Origenes)


6. Stupne úcty: 1. tí, čo žijú v hriechu a chcú sa aspoň pred smrťou zmeniť. 2. majú účinnú vôľu obrátiť sa. 3. vonkajšia úcta, útek pred hriechom, nadobudnutie si čností, nasledovanie jej príkladu. (PiusX.)


7. Spoločná modlitba ruženca v rodine je jedným z najúčinnejších prostriedkov priviesť rodinu, ktorá je jadrom a základom spoločnosti, k zákonu evanjelia a tak zamedziť úpadok civilizácie. (Pius XII.)


8. Prostredníctvom jej materskej prítomnosti Cirkev nadobúda istotu, že skutočne žije životom svojho Učiteľa a Pána, že žije tajomstvo vykúpenia v celej jeho životodarnej hĺbke a plnosti. (RH 22, J.P.II.)


9. Nepoznám v histórii Cirkvi pravého mariánskeho ctiteľa, ktorý by upadol do nejakého bludu. S Máriou sa neblúdi. (P.Rosso)


10. Pod jej ochranou pustíme sa do veľkých vecí. (sv.Fr.Saleský)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)