Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Duch

MYŠLIENKY

1. Birmovaním sme posilňovaní do boja, preto sa znamenie nosí na čele ako na zrejmom mieste. (sv.TA III q.72 a.9)


2. Každý má Ducha Svätého v takej miere, v akej miluje Kristovu Cirkev. (sv.Augustín)


3. Hriechy proti Duchu Svätému: zúfať nad odpustením hriechov alebo bez zásluh spoliehať na Božie milosrdenstvo, v zatvrdlivosti mysli uzavrieť posledný deň, nekajúcnosť, pochodňami závisti napádať bratstvo, pohŕdať pravdou. (sv.Augustín)


4. Bázeň uvádza lásku, ako ihla uvádza niť. (sv.Augustín)


5. To je beh sveta! Žiadne z vecí nemajú trvanie. (Euripides)


6. Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. (Gal 5,22-23)


7. Duch svätý dáva múdrosť proti hlúposti, rozum proti strnutiu mysle, radu proti unáhlenosti, statočnosť proti strachu, umenie proti nevedomosti, pobožnosť proti tvrdosti a bázeň proti pýche. (sv.Gregor Veľký)


8. Na všetkých veriacich prichádza Duch svätý, ale iba na prostredníkovi vždy zvlášť ostáva. (sv.Gregor Veľký)


9. V aramejčine je slovo „duch“ ženského rodu. (sv.Hieronym)


10. Sviatosť svojou účinnosťou vtedy vtlačí do duše znak, keď nenájde prekážku protiviacej sa vôle. (Inocent III.)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)