Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Viera

MYŠLIENKY

1. Človek má zodpovedať Bohu uveriac slobode. Nikto sa teda nesmie k viere nútiť proti vôli... Povahe viery plne zodpovedá, aby bolo na poli náboženstva vylúčené akékoľvek donucovanie zo strany ľudí. Práve preto náboženská sloboda nemálo napomáha vytvárať podmienky, v ktorých možno nehatene pozývať ľudí, aby z vlastnej vôle prijali kresťanskú vieru a ju cez celý život aktívne vyznávali. (DH 10)


2. Položiť si otázku o zmysle života znamená byť náboženským. (Einstein)


3. Kto nič nevie, musí všetkému veriť. (Eschenbachová)


4. Veľké je iba priviesť k viere, a priviesť k viere to znamená prijať. (Exupéry)


5. Veriť znamená o skutočnosti pozitívne myslieť. (Exupéry)


6. Vedec pochybuje často, nevzdelaný človek zriedka, hlupák nikdy. (É.Faguet)


7. Moji poslucháči, mojou úlohou bolo spôsobiť to, aby sa z vás, priateľov Boha, stali priatelia človeka; aby sa z ľudí veriacich - stali ľudia mysliaci; z ľudí modliacich sa - ľudia pracujúci; z kandidátov na onen svet - skúmatelia tohto sveta; z kresťanov, ktorí aj podľa vlastného priznania sú „napoly zvieratá, napoly anjeli“ - ľudia, opravdiví ľudia. (Feuerbach)


8. Myslíte, že národ, ktorý zhodí posvätné jarmo, bude ľahšie niesť jarmo ľudské? Rúcate najpevnejšie zábrany skazy a zločinnosti. namiesto tohto sladkého pokoja a spoľahlivej dôvery, ktorú poskytuje kresťanstvo, vnášate do duší tých, čo zvádzate do bludu, nepokoj, trpkosť a zúfalstvo. (Fréron)


9. Viera v nejaký vyšší zmysel má eminentný psychoterapeutický a psychohygienický význam. Je tvorivá. (V.E.Frankl)


10. Ak pravá viera pramení z vnútornej sily, robí človeka silnejším. (V.E.Frankl)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)