Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Anjel

MYŠLIENKY

1. Práve to, že rozum je vyšší než zmysly, dôvodne ukazuje, že sú nejaké veci netelesné, pochopiteľné jedine rozumom. (sv.TA I q.50 a.1)


2. Anjeli, ktorí sú nehmotnými podstatami, sú v nejakom veľmi veľkom množstve, presahujúc všetko hmotné množstvo. (sv.TA I q.50 a.3)


3. Vyšší anjeli nazerajúc prenikavejšie na božskú múdrosť, poznávajú vo videní Boha viac tajomstiev a vyššie, ktoré zjavujú nižšie, osvetľujúc ich. (sv.TA I q.52 a.3)


4. Hneď od počiatku boli anjeli stvorení v milosti. (sv.TA I q.62 a.3)


5. Všetci anjeli od začiatku svojej blaženosti predvídali tajomstvo vtelenia čo do podstaty, nie však čo do všetkých okolností. (sv.TA I q.62 a.5)


6. Hneď po jednom úkone utváranom láskou bol anjel blažený. (sv.TA I q.62 a.6)


7. Blažený anjel nemôže žiadnym spôsobom hrešiť. (sv.TA I q.62 a.8)


8. Dobrí a zlí anjeli nemôžu odložiť úsudok, ktorý raz mali. (sv.TA I q.63 a.5)


9. Cherubín sa vykladá „plnosť poznania“, ktorá je v nich štvormo: dokonalé videnia Boha, plné prijatie Božského svetla, pozorovanie krásy v poriadku vecí, Božieho poznania hojne vyliateho na iných. (sv.TA I q.63 a.8)


10. Serafín značí horúci, či planúci. je to prvý rád prvej hierarchie anjelov, pretože je v najdokonalejšom spojení s Bohom, kedy je prenikané vnútro milovaného. (sv.TA I q.63 a.8)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)