Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Apoštolát

MYŠLIENKY

11. Apoštolát je dušou modlitby. (don Bosco)


12. Zoznámenie - Každý v kruhu napíše na A4 svoje meno, položí ho pred seba. Hovorí sa: 1. čo viem o tom, kde sa vzalo moje meno? 2. prečo práve také oslovenie si volím? 3. Súhlasím aby ma takto oslovovali členovia skupiny? 4. Čo ma viedlo k tomu, že som sa ocitol v tejto skupine? 5. Čo očakávam od našich stretnutí? Možno to doplniť o hádzanie loptičkou, po 10 minútach papiere odstrániť. (M.Bratská)


13. Vo dvojiciach získať za 5 minút základné osobné informácie o druhom a pokiaľ možno vo vtipnej podobe ich poskytnúť prítomným. Potom roly vymeniť, zaznačiť na papier, príp. doplniť o 5 otázok, ktoré sú vyššie. (M.Bratská)


14. Výroba menoviek - farebné papiere, nožnice, špendlíky. Každý si pripne a potom sa prechádza po miestnosti, možnosť opýtať sa, prečo práve takáto menovka - tvar, farba. (M.Bratská)


15. Pamätaj na prameň, keď z neho piješ. (Čínska múdrosť)


16. Život spojený s akoukoľvek obetou je apoštolátom. (A.Dermek)


17. Je rozdiel apoštolská práca a apoštolát - aj chorí a starí môžu byť väčšími apoštolmi ako napríklad rozbehaný rehoľník. (A.Dermek)


18. Agere sequitur esse - robiť ide až po byť, nasleduje ho. To čo robíš, vyplýva z toho, aký si. (A.Dermek)


19. Syndróm vyhoření - strácanie aktivity až tak, že sa plní len nutné. Múdre panny pamätajú na olej do lámp. (A.Dermek)


20. Efektívnosť Božieho kráľovstva: láska a nie výkon. (A.Dermek)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)