Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Uplatnenie > Manažment

MYŠLIENKY

1. Veľká väčšina konfliktov medzi odborníkmi a ich organizáciami pramení z hlavnej organizačnej dilémy: možnosti autonómie versus nutnosť integrácie. Profesionálom je nutné dať dostatok priestoru pre autonómiu, ak majú mať možnosť rozvinúť svoje profesionálne schopnosti. Zároveň však musí ich aktivita byť smerovaná tak, aby prispievala k naplneniu cieľov organizácie. Profesionáli, ktorí sú citliví voči týmto konfliktom, sa môžu stať odcudzení buď od svoje práce, či od organizácie, ktorá ich zamestnáva, alebo od obidvoch. Organizácie sa môžu snažiť znižovať tento konflikt tým, že dodávajú zamestnancom viac profesijných možností a znižujú stupeň organizovanej kontroly nad nimi. (W.Kornhauser)


2. Zisk v konkurencii zbytočne vyčerpáva. Lepšia je kooperácia. (M.Košč)


3. Príčinou straty smeru je častokrát veľké množstvo ukazovateľov. (R.Kozel)


4. Beduínov je ťažké k niečomu prinútiť, ale ľahké viesť. (Lawrence)


5. Ľudia sa nás držia nie kvôli službám, ktoré im preukazujeme, ale kvôli tým, ktoré oni preukazujú nám. (E.Laubiche)


6. Ľudia, ktorí nikdy nemajú čas, robia najmenej. (Ch.Lichtenberg)


7. Silný vie hospodáriť so svojou silou, iba slabý chce prepínať svoje sily. (Ch.Lichtenberg)


8. Odpočinok nie je záhaľka a ľahnúť si občas za letného dňa na trávu pod stromami, počúvať šum vody alebo pozorovať mraky ako plávajú po oblohe, to vôbec nie je strata času. (J.Lubbok)


9. Treba využívať ľudí podľa ich talentu a počítať s tým, že nikto nie je dokonalý. (F.Maintenon)


10. Ak mám so svojimi kolegami dosiahnuť naviazanie takého vzťahu, ktorý nám všetkým umožní vydávať zo seba to najlepšie, musí byť počet ľudí, ktorí sú mi priamo podriadení, nejako obmedzený. Potreba stotožnenia sa nevyhnutne na obidvoch stranách vyžaduje určitý čas. (A.Mansellová)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)