Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Uplatnenie > Dokonalosť

MYŠLIENKY

1. Mám síce ochotu chcieť dobro, ale vykonať ho, na to nemám sily. (Rim 7,18)


2. Hrdina je ten, kto robí to, čo môže. (R.Rolland)


3. Nič tak nedokáže povzbudiť do ďalšej práce ako maličký pokrok, ako malé sebazaprenie, ktoré urobíme z lásky. (P.Rosso)


4. Čím širší záber, o to menšia priebojnosť. Len ostrá sekera prenikne. (P.Rosso)


5. Keď sa vznesieme do vyšších duchovných výšok, pozemské prekážky sa stanú maličkosťami a hory problémov sa zmenia na krtince. (P.Rosso)


6. Byť svätým neznamená byť dokonalým, ale vrúcne napriek svojim slabostiam, milovať Boha. (P.Rosso)


7. Dokonalosť totiž spočíva v ustavičnom boji proti nedokonalostiam. (sv.Fr.Saleský)


8. Byť zdravým človekom - fyzicky, byť dobrým odborníkom - intelektuálne, byť dobrým priateľom - sociálne a svätcom - duchovne. (guru G.Sheenan)


9. Nutkavá predstava, že musím byť dokonalý, je prameňom rôznych duševných porúch. Ideály rozvíjajú deštruktívnu silu. (W.Schidbauer)


10. To, čo je lepšie ako dobré, je často horšie ako zlé. (Sun-c´)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)