Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Uplatnenie > Tvorivosť

MYŠLIENKY

1. A moja tvorba nie je nič iného, než voľba dňa a hodiny a nemá zmysel sa o ňu oprieť, pretože skrátka je. (Exupéry)


2. Každé zrodenie je zahalené aj osudu. (G.von Le Fort)


3. Vo všetkých typoch tvorivej práce sa človek zjednocuje so svetom procesom tvorenia. To však platí len pre prácu tvorivú, pre prácu, v ktorej ja plánujem, vyrábam a vidím výsledok svojej práce. (E.Fromm)


4. Proces tvorivého myslenia vo všetkých oblastiach ľudského podnikania začína často niečím, čo by sme mohli nazvať „racionálnou víziou“, ktorá je sama výsledkom veľkého množstva predbežného štúdia, reflexívneho myslenia a pozorovania. (E.Fromm)


5. Základom racionálnej viery je tvorivá sila; žiť vieru znamená žiť tvorivým životom. (E.Fromm)


6. Jediný spôsob ako liečiť deštruktívnosť ako kompenzáciu je vyvinúť v človeku potencionálnu tvorivosť, rozvinúť jeho schopnosť produktívne využívať svoje ľudské sily. (E.Fromm)


7. Tvoriví ľudia prebúdzajú k životu všetko, čoho sa dotknú. Dávajú život svojim vlastným možnostiam a prinášajú život druhým ľuďom i veciam. (E.Fromm)


8. Čím bližšie k cieľu, tým viac vzrastajú ťažkosti. (Goethe)


9. Človeka nepoznáme podľa myšlienok, ale podľa skutkov. Nie keď myslí, ale keď tvorí, čo má, poznáva svoju cenu. (Goethe)


10. Treba veriť srdcu, predovšetkým ak je to srdce, ktoré má predtuchu. (B.Gracián)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)