Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Zlo > Zlo

MYŠLIENKY

1. Jedným z charakteristických rysov zlých ľudí je práve túžba miasť. (M.S.Peck)


2. Za posledné roky som sa naučil, že zlo - či už ľudské či démonické - je prekvapivo poslušné autorite. Prečo je tomu tak, vám nepoviem. Ale viem, že je tomu tak. (M.S.Peck)


3. Pri skúmaní podstaty ľudského zla nie je isté, ako jasne budeme schopní vymedziť hranicu, ktorá ich oddeľuje od nás; s najväčšou pravdepodobnosťou by predmetom skúmania bola naša vlastná podstata. (M.S.Peck)


4. Niektorí by najradšj dobro úplne zničili, keby to samozrejeme bolo v ich silách. Nie je to vždy zlomyseľný úmysel; často to činia slepo, bez toho aby si uvedomovali, že šíria zlo - dokonca sa veľmi usilujú si to neuvedomiť. (M.S.Peck)


5. Zlo je celkom extrémna forma lenivosti. Láska je protikladom lenivosti. Obyčajná lenivosť je pasívna neschopnosť milovať. (M.S.Peck)


6. Skutočne zlí ľudia nie sú len pasívni, ale aktívne sa bránia akémukoľvek ústretovému pohybu. Na obranu svojej lenivosti - nezdravej časti svojho ega - sú ochotní učiniť čokoľvek. Než by druhému pomohli, radšj ho vo svojom záujme zničia. Pokúšajú sa všetkými prostriedkami zlomiť a rozdrtiť duševné zdravie ľudí zo svojho okolia, pretože i to ohrozuje integritu ich chorého „ja“. (M.S.Peck)


7. Zlo je vnucovanie vlastnej vôle pomocou otvoreného alebo skrytého nátlaku, s cieľom sa vyhnúť ústretovému kroku, vyhnúť sa podpore duchovného rastu. (M.S.Peck)


8. Obyčajná lenivosť je neláska; zlo je antiláska. (M.S.Peck)


9. Dobré správy jazdia na rýchlom koni, ale zlé na blesku. (I.Stone)


10. Keď tisíckrát zatneme do konárov zla, jedenkrát zasiahneme koreň. (Thoreau)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)