Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Zlo > Pokušenie

MYŠLIENKY

1. Líž med cez sklo, až kým nepocítiš bodnutie včely. (J.Buzássy)


2. Nemôže sa uchádzať o zvláštne milosti, kto sa dobrovoľne alebo s neospravedlniteľnou ľahkomyseľnosťou vystavuje hriechu. (sv.Cyprián)


3. Prianie je otcom myšlienky. (České príslovie)


4. Krása je záhadná a strašná. Boh a diabol tam zápasia a bojiskom je ľudské srdce. (Dostojevskij)


5. Skôr ako sa vrhneme do nebezpečenstva, treba ho predvídať a báť sa ho, ale keď sme už v ňom, nezostáva nič iné ako opovrhovať ním. (Fénelon)


6. Drž, Pane, Filipa, lebo ťa zradí horšie ako Judáš! (sv.Filip Neri)


7. Duch Svätý proti jednotlivým pokušeniam vzdeláva myseľ siedmimi darmi. (sv.Gregor Veľký)


8. V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. (Hebr 12,4)


9. Diabolské pokušenia najviac zúria u posvätených, pretože mu je najviac žiadúce víťazstvo nad svätými. (sv.Hilarius)


10. Keďže v Ježišovom živote prevládajú bolestné tajomstvá, pretože jeho láska ho viedla k vykúpeniu ľudstva, kresťania musia byť presvedčení, že budú tým viac skúšaní, čím viac budú milosťou spojení s Kristom. (L.Chardon)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)