Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Škola a vedy
PODKATEGÓRIE
História
Kultúra
Politika
Právo
Psychológia
Sociológia
Škola
Veda
   

MYŠLIENKY

11. Minulosť, to je dnes, len o kúsok ďalej. (C.Norwid)


12. Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť - kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť. (G.Orwell)


13. Každá generácia sa považuje za inteligentnejšiu ako bola predchádzajúca a za múdrejšiu ako bude tá, čo príde po nej. (G.Orwell)


14. História nie je pohľad, ale zodpovednosť. (J.Patočka)


15. Je nemožné písať antické dejiny, pretože nemáme dosť prameňov a je nemožné písať moderné dejiny, pretože ich máme príliš mnoho. (Ch.Péguy)


16. Minulosť považuje archeológov za usilovných krtkov, s ktorými sa dá výborne hrať na skrývačku. (K.Peteraj)


17. Dejinám je tak pohodlne v učebniciach dejepisu! (K.Peteraj)


18. Ľudia nie sú horší, než boli predtým, len spravodajstvo o nich je teraz dôkladnejšie. (Pristley)


19. Ľudia hovoria: „Časy sú stále horšie.“ A časy sa nemenia, len ľudia sa stávajú horšími. (príslovie)


20. Je úplne nutné popísať súčasné udalosti, aby sa na nás potomci mohli odvolávať. (Puškin)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)