Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Škola a vedy > Psychológia

MYŠLIENKY

11. V každej povahe, aj v tej najneprívetivejšej, existuje určitá vlastnosť vyvažujúca ostatné nedostatky, ktorá ak sa prejaví, poteší viac ako akékoľvek predstierané čnosti. (G.Leopardi)


12. Pre očného lekára je veľká výhoda, keď si zachoval aspoň zbytky zraku, rovnako i pre činného psychiatra je nesporné plus, keď disponuje štipkou duševného zdravia. (L.Lichtenbergová)


13. Sebaakceptovanie - človek sa nebude sťažovať na vodu preto, že je mokrá ani na skaly preto, že sú tvrdé. Sebarealizovaný človek sa na ľudskú povahu v sebe a iných pozerá akceptujúco presne tak ako sa dieťa pozerá na svet. (A.H.Maslow)


14. Individuálne potreby sú usporiadané podľa svojej prepotencie - silnejšie nižšie a slabšie vyššie. Tie slabšie sú však zreteľnejšie ľudské. Pyramída potrieb má päť stupňov: 1, fyziologické - hlad, smäd, spánok. 2, bezpečnosť - bezpečný pokoj, ochrana pred ohrozením. 3, sociálne - spolupatričnosť, priaznivé prijatie, spoločenský život, priateľstvo a láska. 4, vážnosť - sebaúcta, úspešnosť, postavenie, uznanie. 5, sebarealizácia - rast, dosiahnutie vytýčených cieľov, osobný rozvoj. (A.H.Maslow)


15. Ak je ohrozená niektorá z našich silnejších potrieb, zoskočíme o niekoľko stupienkov dole, aby sme ju bránili. Nelámeme si napríklad hlavu so svojím spoločenským postavením, keď hladujeme. (A.H.Maslow)


16. Uspokojená potreba prestáva motivovať. Ak je uspokojená jedna oblasť potrieb, začne si byť príslušná osoba vedomá ďalšieho súboru potrieb. Tieto potreby ju teraz začínajú motivovať. Zvlášť, keď sú uspokojené fyziologické potreby a potreba bezpečnosti, nie sú pre nás už tak silným stimulom. (A.H.Maslow)


17. Existujú hodnoty, ktoré sú ako galaxia v nekonečných hlbinách podvedomej mysli: poznávacie potreby - zvedavosť, potreba nachádzať nové veci a porozumieť im a estetické potreby - potreba krásy, poriadku a elegancie. (A.H.Maslow)


18. Existujú aj špirituálne potreby - potreba uniknúť sebe samému a cítiť sa súčasťou nejakého transcendentálneho bytia, nadradeného našej osobe. Za hľadaním transcendentna sa očividne skrývajú veľké ľudské potreby. (A.H.Maslow)


19. Snáď všetky vedecké odbory, ktoré sa zaoberajú hendikepovanými ľuďmi, sú ešte stále fascinovaní nekonečným diagnostikovaním hendikepov. Len zriedka u nás počujeme výraz „pozitívna diagnóza“, ktorým je myslený rob klientovho hendikepu; schopnosť a zručnosti, v ktorých nie je hendikepovaný. (O.Matoušek)


20. Zdá sa, že nerozhodnosť je najvšeobecnejšou a najzjavnejšou neresťou našej povahy. (M.de Montaigne)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)