Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Škola a vedy > Sociológia

MYŠLIENKY

1. Stanovisko, že hodnotné je iba to, čo je užitočné pre pospolitosť, nie je možné udržať. Viedlo by to k hodnotovému ochudobneniu ľudskej existencie. (V.E.Frankl)


2. Najhlbšia ľudská potreba je potreba prekonať odlúčenosť, opustiť väzenia svojej samoty. Absolútny neúspech pri sledovaní tohto cieľa znamená šialenstvo, pretože panický údes nad úplnou izoláciou je možné prekonať len tak radikálnym útekom od vonkajšieho sveta, že pocit izolácie zmizne - tým, že zmizne vonkajší svet, od ktorého je človek izolovaný. (E.Fromm)


3. Rovnako ako moderná masová výroba si vyžaduje štandardizáciu tovaru, spoločenský proces vyžaduje štandardizáciu ľudí a tejto štandardizácii sa hovorí „rovnosť“. (E.Fromm)


4. Kapitalistická spoločnosť je založená na jednej strane na politickej slobode, na druhej strane na trhu ako prostriedku regulácie všetkých ekonomických a tým aj spoločenských vzťahov. (E.Fromm)


5. Ľudia schopní lásky sú v súčasnosti určite výnimkou; láska je v dnešnej západnej spoločnosti nutne okrajovým javom. (E.Fromm)


6. Naša spoločnosť je riadená manažérskou byrokraciou, profesionálnymi politikmi; motivácia ľudí je určovaná masovou sugesciou, jej cieľom je vyrobiť viac a spotrebovať viac a tieto ciele sú určené samé pre seba. Všetka činnosť je podriadená ekonomickým cieľom, z prostriedkov sa stal účel; človek je automat - dobre živený, dobre šatený, ale bez hlbokého, všetko prenikajúceho záujmu o to, čo je jeho špecifickou kvalitou a funkciou. (E.Fromm)


7. Ak je pravda, ako sme sa pokúsili ukázať, že láska je jedinou rozumnou a uspokojivou odpoveďou na problém ľudskej existencie, potom každý spoločenský poriadok, ktorý vývoj lásky relatívne vylučuje, musí v ďalšej perspektíve zaniknúť svojím vlastným rozporom so základnými potrebami ľudskej prirodzenosti. (E.Fromm)


8. Moderný človek je človek más - vysoko socializovaný, ale veľmi osamelý. Ako zostať sám bez toho, že by som bol osamelý. (E.Fromm)


9. Stať sa zainteresovaným do sveta - interesare - inter esse - byť medzi. Teda byť nielen pozorovateľom, ale byť v realite medzi vecami, ľuďmi, vzťahmi. (E.Fromm)


10. Súčasná priemyslová spoločnosť sa točí okolo princípov sebectva, vlastnenia a konzumovania a nie okolo princípov lásky a úcty k životu, ako o tom káže. (E.Fromm)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)