Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Škola a vedy > Kultúra

MYŠLIENKY

1. Pod „kultúrou“ v širšom zmysle sa rozumie všetko to, čím človek cibrí a rozvíja svoje mnohoraké duševné a telesné vlohy; čím sa usiluje poznávaním a prácou podrobiť si sám svet; čím robí ľudskejším spoločenský život tak v rodine, ako aj v celom občianskom spoločenstve zdokonaľovaním mravov a ustanovizní; a napokon, čím v priebehu vekov svojimi dielami prejavuje, vyjadruje a uchováva veľké duchovné zážitky a snahy, aby mohli slúžiť na úžitok mnohým, ba celému ľudskému pokoleniu. (GS 53)


2. Opera je, keď chlap dostane do chrbta dýkou a miesto krvácania ešte spieva. (E.Gardner)


3. Výška kultúry je závislá skoro vždy na láske k práci. (Gorkij)


4. Myšlienka letí a slová idú peši. To je celá dráma spisovateľa. (J.Green)


5. Štát v mene spoločného dobra sa nemôže zasadzovať za uskutočnenie kultúrnych cieľov, ktoré nesú so sebou také výdavky a teda dane, ktoré by citeľne poškodili celkový život občanov, aj keby tieto kultúrne snahy priniesli občanom výhody v určitej kultúrnej oblasti. (Günthör IIIa 123)


6. Tam, kde pália knihy, nakoniec upaľujú aj ľudí. (H.Heine)


7. Olympijské medaily sú dôkazom, že niekto vykonal niečo celkom zbytočné šikovnejšie ako všetci ostatní. (J.Heller)


8. Vedecká a umelecká činnosť sa nedajú vzájomne vylučovať, i keď ich techniky sú radikálne odlišné. Ide v podstate o energiu, či odvahu k premenám energie. (M.Holub)


9. Mysli na to, že pri poslednom súde premietnu všetky tvoje filmy. (Chaplin)


10. Najdôležitejší recept pre detektívku: Detektív nikdy nesmie vedieť viac ako čitateľ. (A.Christie)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)