Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Človek > Bolesť

MYŠLIENKY

1. Až pod údermi kladiva osudu, v bielej žiare utrpenia, z neho nadobúda život formu a tvar. (V.E.Frankl)


2. Osud, ktorý človek pretrpí, má práve ten zmysel, aby bol utváraný - tam kde je to možné - po druhé, aby bol nesený - ak je to nutné. (V.E.Frankl)


3. Až vtedy, keď už človek nemá vôbec žiadne možnosti realizovať tvorivé hodnoty, až keď naozaj nie je schopný osud utvárať, až potom môžu byť realizované postojové hodnoty, až potom má zmysel „vziať na seba svoj kríž“. (V.E.Frankl)


4. Vy ste všeličo vykonali vo svojom živote, ale i zo svojho utrpenia ste urobili to najlepšie. V tomto smere ste pre našich pacientov vzorom. Gratulujem vašim spolupacientom, že si z vás môžu vziať príklad. (V.E.Frankl)


5. Zdanlivo negatívne stránky ľudskej existencie, predovšetkým triáda, v ktorej sa spájajú utrpenie, vina a smrť, môžu byť premenené tiež v niečo pozitívne, vo výkon, no len vtedy, keď sa k nim pristúpi so správnym postojom a zameraním. (V.E.Frankl)


6. Bez úsilia a ochoty zakúsiť bolesť a úzkosť nevyrastie nikto, nikto nedosiahne niečoho cenného. (E.Fromm)


7. Dobrý život nie je život bez námahy, bez námahy sa nedá dôjsť k tým veciam, ktoré sú v živote podstatné. (E.Fromm)


8. Bolesť druhých nám pomáha niesť našu vlastnú. (Goethe)


9. Zlá, ktoré nás tiesnia v tomto živote, nútia nás ísť k Bohu. (sv.Gregor Veľký)


10. Boh, ktorý prevyšuje ľudské myšlienky a súdi inými kritériami, je schopný dať do svojich spásonosných plánov aj bolesť. (Günthör IIa 22)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)