Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Človek > Mladí

MYŠLIENKY

1. Mladík sa stáva mužom, keď obíde kaluž, miesto aby do nej vstúpil. (Platón)


2. Až sa zdá, že oni sú dospelí a my deti. (J.Ritsos)


3. Keď sa mladí ľudia nazdávajú, že sú nenútení, v skutočnosti sú nevychovaní a hrubí. (Rochefoucauld)


4. Mladosť je vlastne horúčkovitý stav ducha. (Rochefoucauld)


5. Mladí môžu do sekty vstúpiť niekedy preto, aby získali čas pre dôležité životné rozhodnutie. Neprekáža, ak je tam prísna disciplína. Je to pre nich čas, kedy za nich rozhodujú iní a nemusia sa ešte rozhodovať pre to na čo sa necítia zrelí. (P.Rosso)


6. Kto chce pomáhať mladým, musí ovládať umenie „strácania času“ - byť s nimi len tak. (P.Rosso)


7. Aký strašný by bol svet, keby sa nerodili ustavične deti, ktoré so sebou prinášajú možnosť, dokonalosť a nevinnosť. (J.Ruskin)


8. Adolescent súdi spoločnosť prísne podľa absolútnych noriem, podľa ktorých sám nedokáže žiť, a to predovšetkým rodičov, učiteľov a lekárov a nezastaví sa pred žiadnou autoritou. (Říčan)


9. Identita adolescenta - Vezmi si desať papierov a na prvý napíš odpoveď na otázku: Kto som? Potom druhý lístok, znova odpoveď. Po desiatom ich zoraď podľa dôležitosti a zahadzuj ich od toho s najmenšou hodnotou. Predstav si rozlúčku s touto identifikáciou. Nakoniec ti zostane najdôležitejší papierik. (Říčan)


10. Adolescentné moratórium - mladí sa necítia na úlohy dospelých a preto hľadajú možnosť ako získať čas. Môže to byť prerušenie štúdia, uviaznutie v nejakom záujme, prirodzené je to počas vojny, kde za neho rozhodujú iní. (Říčan)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)