Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Človek > Sex

MYŠLIENKY

1. Ukazuje sa teda, že ako potreba pornografie, tak tiež potreba prostitúcie a už aj potreba promiskuity musia byť diagnostikované ako psychosexuálne retardácie. (V.E.Frankl)


2. Bolo povedané, že by ľudská sexualita bola odľudštená, keby sa zneužívala ako púhy prostriedok k účelu získania slasti. O nič menšie zneužívanie je však v tom, keď sa považuje za púhy prostriedok k účelu rozmnožovania - namiesto aby zostala čím je: výrazom lásky. (V.E.Frankl)


3. Hlavné nebezpečenstvo prostitúcie spočíva v tom, že mladý muž je priamo drezúrovaný k tomu postoju k sexualite, ktorému chce rozumná sexuálna pedagogika práve zabrániť. Je to postoj k sexualite len ako k prostriedku za účelom získania slasti. (V.E.Frankl)


4. Pre milujúceho je sexuálny akt telesným výrazom duševno - duchovnej spolupatričnosti. (V.E.Frankl)


5. Ľudská sexualita je viac než samotná sexualita a to v tom stupni, v ktorom je nositeľom transexuaálnych, personálnych vzťahov. (V.E.Frankl)


6. Normálny človek sa chce oddať milovanému Ty - zatiaľ čo sexuálny neurotik sa usiluje o orgazmus, intenduje ho ako taký a už tým u neho vzniká porucha potencie. (V.E.Frankl)


7. Onania nie je asi ani choroba, ani príčina choroby, skôr vždy len narušeného vývoja, poprípade chybného pomeru k milostnému životu; hypochondrické idey o jej chorobných následkoch sú teda neodôvodnené. Ale „stav po opici“, ktorý obvykle nasleduje po onanistickom akte, má na druhej strane a nezávisle na týchto hypochondrických ideách základ v tom pocite viny, ktorý prepadá človeka, kedykoľvek uteká zo zážitku intencionálneho do situačného. (V.E.Frankl)


8. Sexuálna túžba je často iba obrana proti hlbšej regresii; tým, že si potvrdí svoju samčiu sexualitu, bráni sa muž proti túžbe vrátiť sa k matkiným prsiam, alebo späť do jej lona. (S.Freud)


9. Častý skutočný dôvod muža je jeho márnivosť a narcizmus. Keď si zaumieni, že toto dievča získa, aby si tak dokázal svoju príťažlivosť a cenu, nebude si obvykle svojho skutočného motívu vedomý. (E.Fromm)


10. To, čo si väčšina ľudí nášho kultúrneho okruhu predstavuje pod pojmom byť hodný milovania, je v podstate niečo medzi popularitou a sex-appealom. (E.Fromm)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)