Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Čnosti > Spravodlivosť

MYŠLIENKY

1. Avšak vernosť, ktorá je založená na spravodlivosti, je ohraničená na vonkajšie vecné hodnoty, kým láska a milosrdenstvo privádzajú ľudí k vzájomnému hodnoteniu toho, čo predstavuje človek sám so svojou vlastnou ľudskou dôstojnosťou. (DiM 14, J.P.II.)


2. Nik nestojí tak vysoko, aby smel byť voči iným iba spravodlivým. (Eschenbachová)


3. Dar neprijmeš, lebo dar zaslepí aj múdrych a prekrúti záležitosť tých, čo sú v práve! (Ex 23,9)


4. Srdce nie je spravodlivé, ak nebije v rytme ostatných sŕdc. (P.Éluard)


5. Najväčšia služba, akú možno očakávať ako vďačnosť od zlých ľudí, je tá, že k nevďačnosti nepridajú aj nespravodlivosť. (Ezop)


6. Pretože všetci ľudia sú obdarení rozumovou dušou a sú stvorení na obraz Boží, majú tú istú prirodzenosť a ten istý pôvod, a pretože Kristom vykúpení majú to isté povolanie a Božie určenie, je potrebné stále viac uznávať základnú rovnosť všetkých. (GS 29)


7. Byť úprimný môžem sľúbiť, byť nestranný, to nie. (Goethe)


8. Miloval som spravodlivosť a nenávidel som neprávosť, preto zomieram vo vyhnanstve. (sv.Gregor VIII.)


9. Nepravá spravodlivosť - spravodlivosť pyšných nemá sústrasti ale opovrhovanie. (sv.Gregor Veľký)


10. Je horšie nenávidieť spravodlivosť než ju nečiniť. (sv.Gregor Veľký)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)