Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Čnosti > Askéza

MYŠLIENKY

1. Z gréckeho slova „askeo“ - venovať sa umeleckej činnosti. (etymológia)


2. Nech sa nik, čo opovrhol svetom, nenazdáva, že zanechal čosi veľkého, veď celá zem v porovnaní s nekonečnosťou neba je malicherná. Keby sme sa teda zriekli aj celej zeme, nebola by to dostatočná vynáhrada za nebeské sídlo. (sv.Anton Pustovník)


3. Sedemnásobný liek čistoty proti nečistote: trýznenie tela ujmou, bdením a pod., rozjímanie o božských veciach a modlitba, štúdium svätých písiem, sväté myšlienky, činnosť proti záhaľke, práca a starosti, samota. (sv.TA II/II q.154 a.5)


4. Ak zachováš v živote poriadok, privedie ťa k Bohu. (sv.Augustín)


5. Proti dychtivosti tela je pôst, proti dychtivosti očí almužna a proti pýche života modlitba. (sv.Augustín)


6. Umŕtvovania a obety majú byť našou prácou po celý náš život. (sv.Augustín)


7. Kristova cesta sa zdá drsná, ale je istá. (sv.Augustín)


8. Vyhraj nad sebou a svet ti bude ležať pri nohách. (sv.Augustín)


9. Zachovávanie veľkého pôstu je zväzkom nášho duchovného vojska. Ním sa rozoznávame od nepriateľov kríža a Ježiša Krista. Ak sa on uvoľní, stane sa to na škodu Božej sláve, na potupu katolíckeho náboženstva, na záhubu kresťanských duší. A netreba pochybovať, že táto nedbanlivosť sa stane prameňom mnohých katastrôf pre národy, mnohých pohrôm vo verejných záležitostiach a mnohých nešťastí pre jednotlivcov. (Benedikt XIV.)


10. Práca a sebaovládanie privedú kongregáciu k rozkvetu. (don Bosco)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)