Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Čnosti > Poslušnosť

MYŠLIENKY

1. Predstavení sa majú zdržovať množstva príkazov. (sv.TA II/II q.105 a.1)


2. Nič väčšieho nemôže dať človek Bohu, než keď svoju vôľu kvôli nemu, podriadi vôli druhého. (sv.TA II/II q.184 a.5)


3. Sľub poslušnosti je najdôležitejší z troch rehoľných sľubov. (sv.TA II/II q.186 a.7)


4. Autoritu má ten, kto nemusí vyžadovať poslušnosť. teda kríza poslušnosti je najskôr kríza autority. (sv.Augustín)


5. Poslušnosť je akosi matkou všetkých čností. (sv.Augustín)


6. Rozkáž mi, Pane, čo chceš, daj mi silu urobiť, čo si žiadaš. (sv.Augustín)


7. Keď predstavený nariaďuje niečo nemožné, treba sa o to pokúsiť. (sv.Benedikt)


8. Zatiaľ čo formálne organizácie sú založené na princípe minimalizácie počtu nutných rozhodnutí, teda volieb, vodcovským princípom demokracie je právo na nesúhlas, možnosť vyslovovať odlišný názor, teda rozširovanie plôch neistoty nepokrytých už dopredu záväznými smernicami. (P.M.Blau)


9. Poslušnosť pomáha nadobudnúť i zachovať si všetky ostatné čnosti. (don Bosco)


10. Namiesto dávania príkazov klaďte otázky - Nebolo by to dobré takto? (Carnegi)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)