Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Sloboda
PODKATEGÓRIE
Autorita
Kritika
Manipulácia
Sloboda
Tradícia

MYŠLIENKY

1. Nie sme si vždy istí, aká potrava je zdravá a aká nie, nerobíme však záver, že vôbec nemôžeme poznať jed. (E.Fromm)


2. Vieme, že chudoba, zastrašovanie a izolovanosť sú priamo proti životu; že čokoľvek čo slúži slobode a podporuje odvahu a silu byť sám sebou, je pre život. (E.Fromm)


3. Rovnosť je sen hrbatých duší. (E.Fromm)


4. Nie je pre človeka lepšie žiť v ilúziách než s bolestnou pravdou, ktorá mu nepomáha, aby sa v skutočnom živote oslobodil? Nie je to to isté čo otázka, či by sa pacientovi nemala povedať pravda o záverečnej fáze nemoci? Zdalo by sa mi nehumánnym vnútiť mu pravdu v dogmatickej viere, že „pre neho je to nevyhnutne lepšie“. (E.Fromm)


5. Uvedomenie si pravdy má oslobodzujúci účinok, uvoľňuje energiu a zbavuje myseľ neistôt. Človek si môže predstaviť, že v skutočnosti sa nemôže nič zmeniť, ale malo by sa mu podariť žiť a usmievať sa ako ľudská bytosť a nie ako ovca. (E.Fromm)


6. Faktom však je, že väčšina ľudí, ktorých výroky sú nepravdy či polopravdy, nefalšovane veria, že hovoria pravdu, alebo o tom aspoň sami seba presviedčajú. (E.Fromm)


7. Sústredené pozorovanie nejakého človeka nás núti odpovedať zľutovaním, starosťou, alebo naopak hrôzou - všetko to je pre hladké fungovanie kybernetickej spoločnosti nepriaznivé. Chceme mať odstup, chceme sa vzájomne poznať len do tej miery, ako je to nutné pre spoločný život, spoluprácu, pre náš pocit istoty. (E.Fromm)


8. Človek, ktorý nemôže tvoriť, chce ničiť. (E.Fromm)


9. Neexistuje iná, väčšia moc nad iným človekom, než prinútiť ho, aby sa podrobil trápeniu bez toho, že by mal možnosť sa brániť. (E.Fromm)


10. Podvedomie je zásadne determinované spoločnosťou, ktorá vytvára iracionálne vášne, zásobuje svojich členov rôznymi druhmi fikcií, a tak prekrucuje pravdu, aby sa stali zajatcami údajnej racionality. (E.Fromm)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)