Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Sloboda > Autorita

MYŠLIENKY

11. Je ťažké ctiť si niekoho tak, ako to on chce. (L.Clapiers)


12. Našiel som niekoľko vôbec najlepších dôvodov na to, aby som zostal naspodku jednoducho tým, že som sa pozrel na tých, čo sú na vrchole. (F.Colby)


13. Tí, ktorí rozhodujú nemajú možnosť dostatočne poznať praktické dopady, ktoré z ich rozhodnutí vyplynú. Tí, ktorí by tieto znalosti mali, nemajú zasa moc rozhodovať. Táto situácia vyhovuje obidvom stranám. Riadiaci pracovníci sa nemusia báť, že by niekedy mohli pocítiť dôsledky svojich rozhodnutí, podriadení zamestnanci sa nemusia báť zodpovednosti za zasahovanie do situácie, ktorej komplikovanosť veľmi dobre poznajú. (M.Crozier)


14. Riadiaci pracovníci sú závislí na informáciách, ktoré im poskytujú stredné kádre. Títo podriadení ich však vo svojich správach klamú, pretože pri celkovom nedostatku zdrojov, ktorá je pre chod všetkých riadiacich organizácií typický, majú prirodzený záujem zaistiť si čo najviac zdrojov práve pre svoje oddelenie. Riadiaci pracovníci dobre tušia, že nie sú schopní prinútiť svojich podriadených k poskytovaniu pravdivejších informácií. Preto rozhodujú tak, aby z ich rozhodnutia vyplynulo čo najmenšie riziko v prípade, že ich podklady boli skutočne mylné. V podstate sa snažia vo svojom rozhodovaní od dodaných informácií čo najviac abstrahovať a pridržiavajú sa iba prázdnych formálnych predpisov. (M.Crozier)


15. Reakcia všetkých troch partnerov prebieha podľa vžitého scenára. Zamestnanci, ktorým bolo neadekvátnym rozhodnutím ukrivdené, sa rozhorčujú na riadiacich pracovníkov. Podriadené kádre krčia ramenami a zdôrazňujú, že za nič nemôžu, pretože nerozhodujú. Riadiaci pracovníci veria, že rozhorčenie časom pominie, pretože stredné kádre nakoniec upokoja zamestnancov využívajúc pritom zdroje, ktorých existenciu pred riadiacimi pracovníkmi zatajili. (M.Crozier)


16. Ako je možné, že takýto absurdný systém môže dlhodobo fungovať? Je to tým, že každý z jeho účastníkov je zároveň obeťou i komplicom. Radoví zamestnanci nechcú byť závislí priamo na najvyššom šéfovi, cítia sa byť pre ním chránení medzivrstvou stredných kádrov. Tie síce necítia zodpovednosť za opatrenia riadiacich pracovníkov voči zamestnancom, cítia však s nimi určitú solidaritu, ktorá ich spája ako podriadených. Stredné kádre sú chránené proti svojim nadriadeným v tej miere, v akej nadriadeným chýbajú prostriedky, pomocou ktorých by mohli zasahovať do ich záležitostí. Nakoniec riadiaci pracovníci neriskujú nič a za nič nenesú skutočnú zodpovednosť. Vždy sa môžu koniec koncov odvolať na mylné informácie, ktoré im boli dodané od ich podriadených. (M.Crozier)


17. Všetci zúčastnení preferujú zablokovanosť, ktorá ich všetkých, i keď každého inak, zbavuje nutnosti riskovať a niesť zodpovednosť. Ide o model dokonalej inšitucionalizovanej ne-komunikácie. Všetky hlásenia, obežníky a štatistiky v ňom slúžia viac pre vlastnú ochranu než pre informáciu druhých. (M.Crozier)


18. Autorita sa nedá vynútiť, tá sa dá iba získať. (A.Dermek)


19. Šéf firmy General Motors A. Sloan nikdy o personálnych záležitostiach nerozhodoval hneď, keď prišli po prvý krát na pretras. Hovorí: „Zmieril som sa jednoducho s faktom, že prvé meno, ktoré ma napadne, bude pravdepodobne nesprávne - takže skôr, než niečo podniknem, celý proces premýšľania a analýzy si niekoľkokrát znova prejdem.“ (P.Drucker)


20. Vyšší vedúci pracovníci majú len zriedkakedy skutočne k dispozícii čo len štvrtinu svojho času, aby ho mohli venovať dôležitým záležitostiam, záležitostiam, ktoré niečo prinášajú, záležitostiam, za ktoré sú platení. (P.Drucker)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)