Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Sloboda > Autorita

MYŠLIENKY

21. Nekritická úcta pred autoritou je najväčším nepriateľom pravdy. (Einstein)


22. Sú ľudia stavaní na funkciu zástupcu a neboli by z nich nikdy dobrí riaditelia. Tento svet vždy potrebuje schopných mužov číslo dva, ako i dobrých mužov číslo tri, štyri a päť - a každý z nich môže na svojej úrovni odovzdať dobrý výkon. (Eisenhower)


23. Byť vodcom ľudu vyžaduje obrátiť sa k nemu chrbtom. (H.Ellis)


24. Niektorých ľudí musíme užívať len vo veľmi malých dávkach. (R.W.Emerson)


25. Najpoľutovaniahodnejší sú tí, ktorí majú pocit zodpovednosti, ale nemajú sily, aby zodpovednosť naplnili činmi. (Eschenbachová)


26. Sila dáva násilie, láska dáva moc. (Eschenbachová)


27. Jediná úcta, ktorá má cenu, je úcta k nepriateľovi. (Exupéry)


28. Ľud má rád, keď sa jeho vyvolení podobajú na neho. (É.Faguet)


29. Vodcovské osobnosti obvykle majú a priamo personifikujú tie vlastnosti, ktoré ich pracovné skupiny očakávajú či požadujú. Vo vodcovskej osobnosti by sa mali zrkadliť charakteristické rysy celej skupiny. (J.Adair)


30. Existujú tri druhy autority: z postavenia, z osobnosti a zo znalostí. (J.Adair)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)