Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Sloboda > Manipulácia

MYŠLIENKY

21. Keď sa ľuďom ukladajú povinnosti a nechcú sa im priznať práva, treba ich dobre zaplatiť. (Goethe)


22. Každý človek je do tej miery obmedzený, že chce druhého vychovávať k svojmu obrazu. (Goethe)


23. Nie je nič strašnejšieho než príčinlivá ignorancia. (Goethe)


24. Ružová budúcnosť sa najlepšie sľubuje farboslepým. (P.Gregor)


25. Diktátori majú v sebe nejaké fluidum. Je to predsa svojho druhu umenie, vedieť povedať myšlienku jednoducho a vedieť ju predniesť v atraktívnom balení. Tak opijú rožkom aj abstinentov. (J.Grexa)


26. Jedno z najplodnejších klamstiev, najzaujímavejšie aké len môže existovať aostatne to najľahšie, spočíva v tom, že presvedčíme toho, kto nám klame, že mu veríme. (S.Guitry)


27. Máme nielen konať z dobrých pohnútok, ale i robiť to, čo je objektívne dobré a správne. Proti tomu by sa previnil predstavený rehoľnej komunity, ktorý by svojim podriadeným prikázal konať absurdné skutky, ktorými by iba strácali čas a mrhali svoje osobné schopnosti, a to jednoducho preto, aby „vyskúšal“ ich poslušnosť, alebo aby ju v nich „rozvíjal“. (Günthör Ib s.49)


28. Keď si ale spoločnosť privlastní úlohu, ktorú jednotlivec, alebo nižšie spoločenstvo môže splniť bez vonkajšej pomoci, vtedy nielenže už nepomáha ľudskej osobe, ale znemožňuje aj jej rozvoj. (Günthör IIIa 127)


29. Aj v menších spoločenstvách, akými sú napr. rehole a náboženské kongregácie, netreba potláčať dobrú iniciatívu jednotlivcov, odvolávajúc sa pritom na sľub poslušnosti, práve naopak, je potrebné podporiť túto iniciatívu. (Günthör IIIa 127)


30. Diktátor, či už je to jednotlivec, skupina alebo strana, vychádza v podstate z pesimistického obrazu človeka. Považuje ho za nesamostatného a teda za takého, s ktorým možno manipulovať, za ovládaného egoistickým strachom, nad ktorým možno potom vládnuť terorom. (Günthör IIIa 206)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.
Vďaka Majka! ;-)