Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Láska > Láska

MYŠLIENKY

1. Tiež „nešťastne“ prebiehajúcimi zážitkami v rámci milostného života sme nielen obohacovaní, ale tiež prehlbovaní, ba dokonca na nich spravidla rastieme a v nich najviac zrejeme. (V.E.Frankl)


2. Žiarlivec sa chová k človeku, o ktorom predstiera, že ho miluje, akoby ten človek bol jeho vlastníctvom, degraduje ho naň. Chcel by ho mať „len pre seba“. (V.E.Frankl)


3. O človeku, ktorého milujeme, môžeme najmenej povedať, aký vlastne je. (M.Frisch)


4. Väčšina ľudí vidí problém lásky predovšetkým ako problém, ako byť milovaný, menej už ako problém, ako milovať, ako problém schopnosti k láske. (E.Fromm)


5. Ľudia si myslia, že milovať je ľahké, že je však ťažké nájsť správny objekt, ktorý by sme mohli milovať, alebo ktorým by sme mohli byť milovaní. (E.Fromm)


6. Tak sa dve osoby zamilujú, keď majú pocit, že našli lepší objekt, ktorý je na trhu, so zreteľom na obmedzenie svojich vlastných výmenných hodnôt. (E.Fromm)


7. Na začiatku zamilovaní považujú intenzitu zamilovania, skutočnosť, že jeden je „zbláznený „ do druhého, za dôkaz intenzity svojej lásky, hoci to dokazuje len to, akí opustení boli predtým. (E.Fromm)


8. Ak máme neúspech v láske musíme hľadať dôvody. Prvý krok je, aby sme si uvedomili, že láska je umenie, rovnako ako je ním sám život ak sa chceme naučiť milovať, musíme postupovať rovnako, ako keď sa chceme vzdelávať v akomkoľvek odbore, hoci v hudbe, maliarstve, lekárstve, či v inžinierstve. (E.Fromm)


9. Veci pre peniaze sa učíme, ale lásku, ktorá prospieva „len“ duši, ale neprináša zisk v modernom zmysle slova, považujeme za prepych, na ktorý nemáme právo vynaložiť mnoho energie? (E.Fromm)


10. Zrelá láska je spojenie za podmienky zachovania vlastnej celosti, vlastnej individuality. Láska je aktívnou silou v človeku; silou, ktorá preráža múry, ktoré delia človeka od ostatných ľudí, a zjednocuje ho s inými; láska pôsobí, že prekoná pocit izolácie a odlúčenosti, a napriek tomu môže byť sám sebou, zachovať si svoju celistvosť. V láske dochádza k paradoxu, že dve bytosti splynú v jedno a predsa zostávajú dve. (E.Fromm)


11. Kto je schopný rozdávať sám seba, je bohatý. Prežíva sám seba ako niekoho, kto môže prispieť druhým. (E.Fromm)


12. Ak milujete, bez toho, že by ste podnietili lásku, čiže ak vaša láska nevyvoláva lásku, ak prostredníctvom výrazu života ako milujúci neučiníte zo seba milovaného, potom je vaša láska bezmocná, je to nešťastie. (E.Fromm)


13. Ak milujem iného človeka, cítim sa jedno s ním, či s ňou, ale s ním takým aký je, nie takým, akého ho chcem mať ako objekt pre svoju potrebu. Je jasné, že taká úcta je možná len vtedy, ak som ja dosiahol nezávislosť; ak viem stáť a chodiť bez bariel, nemusím ovládať či vykorisťovať kohokoľvek iného. (E.Fromm)


14. L’amour est l’enfant de la liberté, hovorí stará francúzska pieseň; láska je dieťaťom slobody, a nikdy nie dieťaťom ovládania. (E.Fromm)


15. V akte láske, sebadávania, v akte prenikania iného človeka nachádzam sám seba, objavujem sám seba, objavujem nás oboch, objavujem človeka. (E.Fromm)


16. Detská láska sa riadi princípom: „Milujem, pretože som milovaný. Zrelá láska sa riadi princípom: Som milovaný, pretože milujem. Nezrelá láska hovorí: Milujem ťa, pretože ťa potrebujem. Zrelá láska hovorí: Potrebujem ťa, pretože ťa milujem. (E.Fromm)


17. Rozdiel medzi materskou a otcovskou láskou: materská láska je nepodmienená. Matka miluje novonarodeňa preto, že je to jej dieťa, nie preto, že dieťa splnilo nejakú špecifickú podmienku, či nejaké špecifické očakávanie. (E.Fromm)


18. Otcovská láska je láska podmienená. jej princíp je: Milujem ťa, pretože plníš moje očakávania, pretože konáš svoju povinnosť, pretože si ako ja. (E.Fromm)


19. Ak miluje človek len jedného človeka a ku všetkým ostatným ľuďom je ľahostajný, nie je jeho láska nič iného než symbiotické pripútanie či rozšírené sebectvo. (E.Fromm)


20. Niekto totiž nevidí, že láska je aktivita, sila duše, verí, že všetko, čo je potrebné, je nájsť správny objekt - a potom už všetko pôjde samé od seba. Takýto názor sa dá porovnať s názorom človeka, ktorý chce maľovať, ale namiesto toho, aby sa tomuto umeniu učil, tvrdí, že musí len čakať na správny objekt, a že hneď ako ho nájde, bude krásne maľovať. (E.Fromm)


21. Láska sa začína rozvíjať len v láske k tým, ktorí neslúžia našim cieľom. (E.Fromm)


22. Materská láska je nepodmienená a okrem toho dáva dieťaťu pocit, že je dobre byť na tejto zemi, že je dobré byť narodený; vnuká mu lásku k životu a nielen prianie zostať nažive. (E.Fromm)


23. V protiklade k bratskej a erotickej láske, ktoré sú láskou medzi rovnými, je vzťah matky k dieťaťu svojou povahou nerovný, je to vzťah, kedy jeden potrebuje všetku pomoc a druhý ju dáva. Pre tento svoj altruistický, nesebecký ráz býva materská láska považovaná za najvyšší druh lásky, za najposvätnejší zo všetkých citových pút. (E.Fromm)


24. Láska sa často mýli so zamilovaním, s náhlym zrútením priehrad, ktoré do tohto okamihu oddeľovali dvoch cudzích ľudí. (E.Fromm)


25. Pravá láska je výrazom tvorivej sily a zahrňuje starostlivosť, úctu, zodpovednosť a poznanie. (E.Fromm)


26. Kladný postoj k vlastnému životu, šťastiu, rastu, slobode má svoje korene v schopnosti k láske. Ak je človek schopný tvorivej lásky, miluje i seba; ak môže milovať len iných, nemôže milovať vôbec. (E.Fromm)


27. Filmová „veľká láska“, je zbožňujúca láska. Keď človek dosiahol úrovne, kedy má pocit identity, bytia, založeného na tvorivom rozvinutí svojich schopností, ľahko tiahne k „zbožšteniu“ milovanej osoby. Je odcudzený od svojich vlastných síl a premieta ich do milovanej osoby, ktorej sa klania ako najvyššiemu dobru, ako nositeľovi všetkej lásky, všetkého svetla a blaženosti. Pritom sa sám zbavuje všetkého pocitu sily, stráca sa v milovanej osobe, namiesto aby sa s ňou našiel. Pretože obvykle nikto nemôže dlho plniť očakávania svojho zbožňovateľa, sklamanie je nevyhnutné a pre jeho vyliečenie sa hľadá nová modla, niekedy v nekonečnom kruhu. (E.Fromm)


28. Sentimentálna láska - najrozšírenejšia forma tohto typu lásky je sprostredkované milostné uspokojenie, ktoré prežívajú konzumenti filmov, milostných príbehov v magazínoch a milostných pesničiek. Všetky nesplnené túžby po láske, spojení a blízkosti nachádzajú svoje ukojenie v spotrebe týchto výrobkov. (E.Fromm)


29. Je len jeden dôkaz existencie lásky: hĺbka vzťahu a živosť i sila každého z partnerov; to je plod, podľa ktorého sa láska poznáva. (E.Fromm)


30. V umení milovať je prax umenia milovať. Môže človek zvládnuť praktickú stránku nejakého umenia inak než tým, že sa v ňom cvičí? (E.Fromm)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.