Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Láska > Radosť

MYŠLIENKY

1. Je múdry, kto nržiali nad tým, čo nemá, ale raduje sa z toho, čo má. (Demokritos)


2. Často je lepšia neoprávnená radosť ako smútok, ktorý má pravdivú príčinu. (Descartes)


3. Zvieratá sa škeria, ľudia sa usmievajú. (A.Dermek)


4. Radosť je bolesť, na ktorú sa dívame z druhej strany. (Dumas st.)


5. Živé reagovanie prispieva k radosti. (Eckhart)


6. Keď sa Boh usmieva na dušu a duša sa usmieva na Boha, vzniká trojica. (Eckhart)


7. Najväčšiu radosť zažijeme vždy tam, kde to najmenej čakáme. (Exupéry)


8. Maj v srdci slnko, či je víchor, alebo sneh, či obloha plná mrakov, či plný hádok náš svet. (C.Flaischlen)


9. Majte sa na pozore pred smútkom. Je to neresť. (G.Flaubert)


10. Normálny človek prežíva v dennom priebehu neporovnateľne viac pocitov strasti než pocitov slasti. (V.E.Frankl)


11. Radosť nie je extatické vzplanutie okamihu, je sprevádzané tvorivou činnosťou. (E.Fromm)


12. Pre jednu pieseň drozda sa oplatí zavčasu vstať. Po celý deň to môže človeku robiť radosť, keď sa ráno dozvedel, ako taká hŕstka života, malinké hrdielko jasotom a spevom žalmov svetlo očakávalo, svetlo velebilo, svetlu ďakovalo. (O.Gillen)


13. Po hviezdach nedychtíme, radujeme sa z ich nádhery. (Goethe)


14. Zo všetkých živočíchov sa vie smiať iba človek, hoci má na to najmenej dôvodov. (Hemingway)


15. Veselosť je druhom odvahy. (Hemingway)


16. Obleč si veselosť, ktorá sa vždy páči Bohu. smútok ničí človeka a vyháňa Ducha Svätého. (Hermas)


17. Keď nebudeš mať radosť sám zo seba, svet ti radosť neurobí. (P.Heyse)


18. Extrémna bolesť, rovnako ako extrémna radosť je taký nesmierny cit, že nemôže dlho trvať. Ľudské srdce nemôže žiť v extrémoch. (V.Hugo)


19. Najviac premárnený je deň, keď sme sa nezasmiali. (S.Chamfort)


20. Najväčšie nebezpečenstvo, ktoré by v ľudstve mohlo vyvolať hrôzu, nie je vonkajšia katastrofa..., ale strata životnej radosti. Bez tejto radosti zo života, tohoto prekypovania túžby po živote, neexistuje silný náboženský život, ale len únava a priemernosť. (T.de Chardin)


21. Radosť je ovocím lásky. Nie je to nejaká zvláštna čnosť, ale je následkom lásky. (Chautard)


22. Len ten sa úprimne raduje, kto má v srdci svedectvo dobrého svedomia. (Kempenský)


23. Ak je na svete nejaká radosť, má ju iste človek čistého srdca. (Kempenský)


24. Dobré svedomie znesie veľmi mnoho, a aj v protivenstvách býva plné radosti. (Kempenský)


25. Všetky svetské radosti sú alebo márne, alebo mrzké. Len duchovné radosti oblažujú a zošľachťujú, lebo sa rodia z čností, a sám Boh ich vlieva do čistých duší. (Kempenský)


26. Najčastejšou príčinou straty optimizmu je získanie skúseností. (R.Kozel)


27. Nálada je v ľudskom živote všetkým. Urobí z kameňov zlato a zo zlata kamene. (H.Laube)


28. Keď vyskočíš od radosti do výšky, daj si pozor, aby ti niekto neodsunul spod nôh zem! (S.J.Lec)


29. Telesné potešenie je viac žiadúce než duchovné akcidentálne, pretože u niektorých prevládajú zmysly a chýba rozum, tiež preto, že väčšinou je známejšie ako duchovné. (sv.TA II/I q.2 a.6)


30. Radosť značí živočíšne potešenie a to najviac vábi k zraku. Ale potešenie prirodzené - zmyslové, najviac patrí hmatu. (sv.TA II/I q.31 a.6)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.