Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Láska > Rodina

MYŠLIENKY

1. V starobe človek všetkému verí, v dospelosti všetko predpokladá a v mladosti všetko vie. (Gorkij)


2. Kto nezakúsil opravdivú lásku rodičov, všeobecne sa po celý život stretáva s ťažkosťami veriť v Boha a milovať ho. (Günthör IIIa 61)


3. Dnes sa rodinné prostredie stáva mimoriadne dôležitým ako ochrana pred nebezpečenstvom masovosti. (Günthör IIIa 177)


4. Rodiny, ktoré žijú v štáte, a ktoré tvoria akoby jeho bunky, majú pred ním prednosť, pretože štát by bez nich nejestvoval. (Günthör IIIa 179)


5. Povinnosti voči štátu: Manželstvá a rodiny majú predovšetkým zaručiť stálosť a fyzickú a biologickú kontinuitu obyvateľstva štátu. (Günthör IIIa 180)


6. Štát porušuje princíp subsidiarity, keď napríklad prostredníctvom málo prísnych zákonov o rozvode umenší nerozlučnosť manželstva natoľko, že prakticky už nemožno o nej ani hovoriť, alebo keď prostredníctvom zákonov o výchove podkopáva autoritu rodičov u detí. (Günthör IIIa 181)


7. Mimoriadne dôležitú úlohu hrajú pastorálne návštevy kňazov v rodinách, ktoré si vyžadujú veľkú rozumnosť. Kňaz si musí vybrať na návštevu okamih, keď bude celá rodina pospolu. Vtedy má totiž príležitosť spoznať problémy jednotlivých rodín a ako kňaz aj poslúžiť dobrou radou a slovami povzbudenia. Návštevami rodín získa kňaz veľa skúseností a priamo sa stretáva s mnohými javmi života, čo všetko bude mať potom vplyv na celú jeho pastoračnú činnosť. (Günthör IIIa 185)


8. V niektorých krajinách diecézy zriaďujú a financujú rekreačné strediská pre rodiny, v ktorých môžu rodičia spolu s deťmi stráviť dovolenku. Určite je to výhodnejšia iniciatíva, než v prípade cirkevných inštitúcií, ktoré v období prázdnin prijímajú osobitne matky a osobitne deti. (Günthör IIIa 186)


9. Najlepšou matkou je žena, ktorá neváha zobudiť o tretej ráno svojho muža, lebo má dojem, že dieťa plače. (Hemingway)


10. Rodina je jediný útvar, ktorým možno odraziť útok bohatých. (Chesterton)


11. Rodičia majú deti najskôr na rukách, potom na kolenách a nakoniec na chrbte. (Japonské príslovie)


12. Prichádzajú na svet bosé - nechcené deti. U starých Slovanov bol zvyk, že kmotrovci pri narodení dieťaťa dali „na topánky“. (J.Jarab)


13. Ľudia, ktorí prídu o domov, bývajú poškodení na duši. Myslím, že pocit domova je súčasťou ľudského charakteru a citu a akonáhle ho človek postráda, je tým ovplyvnený i jeho vzťah k ľuďom. Človek nielenže domov má, ale tiež si ho vytvára. Vytvoriť si domov je vlastne najväčšia a najťažšia úloha človeka. Bohužiaľ nie je na ňu pripravený. (I.Klíma)


14. V dnešnej dobe, namiesto vzťahu k domovu si vytvára vzťah k automobilu, k veciam miesto k ľuďom. Ak máte vzťah k stromu, čo vám rastie na záhrade, je to niečo úplne iného než vzťah k autu v garáži. Máte úplne iný vzťah k domu, k ulici, kde bývate, k susedom. To sú všetko vzťahy k niečomu, čo je živé a premenlivé. Auto je výrobok a vzťah k výrobku je vzťah nižšej triedy. (I.Klíma)


15. Záchrana ľudského pokolenia začína rodinou, manželstvom, svadbou. (bl.Kolping)


16. Vlastné deti sú vždy lepšie a vlastné ženy vždy horšie. (Kórejské príslovie)


17. Nejestvuje žiadny prostriedok ako vidieť Boha, iba taký, že ho nájdeme vo svojich deťoch. (Lagarde)


18. Jedináčik je vždy nešťastné dieťa. (G.E.Lessing)


19. Každý počatý život je pre spoločnosť určitou nádejou do budúcnosti. Čím je častejšie s ním nakladané ako s poľutovaniahodným omylom, tým menej nádeje táto spoločnosť má. (J.Lux)


20. Voly ťahajú lepšie, ak sú príbuzní. (ľudová múdrosť)


21. Pre milióny mužov a žien je rodina jediné prostredie, kde ľudské vzťahy nie sú prevažne ovládane obchodnými úvahami. (E.L.Mascall)


22. Domov sa dá definovať ako miesto, kde najviac môžeme byť sami sebou a najmenej musíme dodržiavať konvenciu svojich spoločenských rolí. V tomto zmysle ústav domovom takmer nikdy nie je. (O.Matoušek)


23. V roku 1993 sa počítalo na Slovensku 1,98 dieťaťa na rodinu. V roku 1994 to bolo len 1,67 dieťaťa. (Mikolášik)


24. Človek precestuje svet, snaží sa nájsť to, čo potrebuje a nájde to, keď sa vráti domov. (G.Moore)


25. Dieťa je zviditeľnená láska. (Novalis)


26. Nie je na svete nič hroznejšieho než nenávidený domov. Byť nešťastný v styku s inými ľuďmi je prirodzené, ale byť nešťastný doma prirodzené nie je. (B.Pascal)


27. Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať, niekedy ich treba nechať aj bežať. (J.Paul)


28. Na niekoho, kto nedokázal dať lásku vlastnej rodine, ale neúnavne ju hľadá niekde inde, býva obvykle smutný pohľad. Prvá povnnosť skutočne milujúceho človeka budú jeho manželské a rodičovské vzťahy. (M.S.Peck)


29. Dnes som prežil príšerný deň: stretol som všetkých. (K.Peteraj)


30. Znášame chyby svojich priateľov, prečo neznášame tiež chyby svojich detí. (Plutarchos)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.