Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo
PODKATEGÓRIE
Anjel
Apoštolát
Bludy
Boh
Cirkev
Duch
Duša
Ekumenizmus
Eucharistia
Homília
Chrám
Katechéza
Kňaz
Kristus
Kríž
Krst
Liturgia
Mária
Milosrdenstvo
Milosť
Misie
Modlitba
Nebo
Písmo
Sľub
Spoveď
Svätosť
Svedectvo
Viera
Vzkriesenie

MYŠLIENKY

1. Osoba, ktorá „nemá slobodu si zvoliť zlo“, je osoba úplne slobodná. (E.Fromm)


2. Či sme šťastní alebo nešťastní, naše telo nás pobáda dosiahnuť stoj čo stoj nesmrteľnosť - aj keby to mala byť len sláva, čiarka o nás v histórii, či publicita vďaka kňazom - manažérom. (E.Fromm)


3. Tí, ktorí prišli na tento svet pred Kristovým príchodom, nech už mali akúkoľvek čnosť spravodlivosti, predsa nijako nemohli byť hneď prijatí do lona nebeskej vlasti, vyvedení z tiel, pretože ešte neprišiel ten, ktorý by umiestnil duše spravodlivých vo večnom sídle. (sv.Gregor Veľký)


4. V onej nebeskej vlasti, kde je plnosť všetkého dobra, hoci niečo je dané vo vynikajúcej miere, predsa sa nič nedrží výlučne. (sv.Gregor Veľký)


5. Blaženým sa v Slove zjavuje to, čo sa patrí aby poznali z toho, čo sa s nami deje, aj vnútorné hnutia srdca. Zjavením Božím poznávajú prosby, ktoré im podávame aj v duchu. (sv.Gregor Veľký)


6. Ísť za najbližším cieľom s chuťou a radosťou a celou silou, to je jediná cesta, ako dosiahnuť cieľ najvzdialenejší. (F.Hebbel)


7. Môžeš sa dotknúť hviezdy? - pýtali sa ho. Áno - povedalo dieťa, sklonilo sa a dotklo sa zeme. (Hofmannsthal)


8. Nech neočakáva nebo, kto slúžil svojím chúťkam. Kto slúžil Turkovi, nebude predsa čakať žold od cisára. (sv.Ján z Avilly)


9. Kto túži po opravdivej a večnej sláve, o časnú sa nestará. (Kempenský)


10. Nie je ľahké žiť po smrti. Niekedy je treba minúť na to celý život. (S.J.Lec)


11. Na druhom svete je asi 54 miliárd ľudí. (E.Macák)


12. Manželke: Čo myslíš ako dlho by som ešte žil? Dvadsať rokov. Iba? Keby si bola povedala niekoľko tisíc, bolo by to ešte čosi. A predsa, bol by to zlý kupec, ktorý by za tisíc rokov predal celú večnosť. (sv.T.Morus)


13. Katovi: Robíš mi veľkú službu, posielaš ma do neba. (sv.T.Morus)


14. Nejestvuje na zemi žiaľ, ktorý nebo nemôže liečiť. (sv.T.Morus)


15. Ako chceme uniesť večnosť, keď sa tu nenaučíme lásku dávať a lásku prijímať. (M.Nels)


16. Kresťanstvo premenilo tento svet - jediný, ktorý je človeku daný - v slzavé údolie a ťažisko položilo do nedosažiteľného - onoho sveta. (Nietzsche)


17. Kam ideme? Vždy domov. (Novalis)


18. Svet má poruke kráľovstvo Božie, ak sa obráti na Petra. Kristus postavil tu na zemi Petra namiesto seba za vrátnika nebeského kráľovstva, aby nikomu nebolo ťažké prísť do neba. (sv.Odon)


19. Cestou do neba je: plniť si povinnosti na zemi. (Pestalozzi)


20. Komunistické nebo je ako horizont. Keď sa k nemu niekto približuje, stále sa vzďaľuje. (Z.Petan)


21. Raz som chytil do ruky pstruha. Zo všetkých síl sa trepal, aby sa dostal tam, kde mu je dobre. Aj mne naozaj dobre bude až v nebi. (P.Rosso)


22. Kto sa pozerá na žaby zo zeme, vidí, že idú po prachu, kto sa pozerá z nadhľadu, vidí, že smerujú k jazeru. (P.Rosso)


23. Mapa Slovenského raja sa dá zohnať, ale Nebeského... (P.Rosso)


24. Keď sa pominiem v Bohu, budem tam, kde som bol predtým večne. (Silesius)


25. Kto nenosí nebo v sebe samom, márne ho hľadá v celom vesmíre. (K.Sonnenschein)


26. Môj koniec je môj začiatok. (M.Stuartovna)


27. Nemohla som veriť, že jestvujú bezbožní ľudia, ktorí nemajú nijakú vieru. bola som presvedčená, že hovoria proti svojmu najlepšiemu vedomiu, keď popierajú jestvovanie neba. Ježiš mi dal pocítiť, že naozaj sú ľudia, ktorí nemajú vieru, ktorí zneužívaním darov milosti stratia tento vzácny poklad, tento jediný prameň čistej a skutočnej radosti. (sv.Terezka)


28. Keď budem v nebi, vyprosím vám veľa milostí. Budem Boha tak veľmi obťažovať, že ho moja dotieravosť prinúti splniť moje želania, i keby ma zo začiatku chcel odmietnuť. Tento príbeh je v evanjeliu... (sv.Terezka)


29. Neviem si predstaviť, že po smrti by som mala vlastniť viac ako to, čo mám v tomto živote. Budem hľadieť na Boha, to je pravda! Ale čo sa týka toho - byť s ním, to vlastne prežívam už na zemi. (sv.Terezka)


30. Keď Boh vyslyší moje želania, moje nebo sa bude odohrávať do konca sveta na zemi. hej, chcem stráviť svoje nebo tým, že budem robiť na zemi dobro. (sv.Terezka)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.