Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo
PODKATEGÓRIE
Anjel
Apoštolát
Bludy
Boh
Cirkev
Duch
Duša
Ekumenizmus
Eucharistia
Homília
Chrám
Katechéza
Kňaz
Kristus
Kríž
Krst
Liturgia
Mária
Milosrdenstvo
Milosť
Misie
Modlitba
Nebo
Písmo
Sľub
Spoveď
Svätosť
Svedectvo
Viera
Vzkriesenie

MYŠLIENKY

31. Nemyslíte si, že keď veľkí svätí vidia, za čo ďakujú celkom malým dušiam, zahrnú ich neporovnateľnou láskou? Som istá, že tam budú úžasné a prekvapujúce sympatie. Chránenec apoštola, cirkevného učiteľa bude možno malý pastierik a dôverný priateľ patriarchu - jednoduché dieťa. Ako rada by som bola v tomto kráľovstve lásky. (sv.Terezka)


32. V nebi sa nestretneme ani s jediným ľahostajným pohľadom, lebo všetci vyvolení spoznajú, že si navzájom ďakujú za dary milosti, ktoré im získali korunu života. (sv.Terezka)


33. Som veľmi šťastná, že v kráľovstve Božom je veľa príbytkov. Lebo keby boli len tie, ktorých opis a cesta sa mi zdajú nepochopiteľné, nemohla by som do nich vstúpiť. (sv.Terezka)


34. Na svete, kde si len hosťom, obklopil si sa krásnym domom, a tam, kde tešiť máš sa stále, nepostavil si ani kameň. (Špirago)


35. Rozdiel medzi životom zbožných Ázijcov a nenásytných Európanov je zarážajúci: Ázijec túži po oslobodení z kolobehu reinkarnácie, aby v ňom nemusel byť znova zrodený, Európan chce do neho späť. (P.M.Zulehner)


36. Večnosť - raz za tisíc rokov doletí ku kvádru zo žuly 20km x 20km kolibrík a očistí si zobáčik. Keď kváder zbrúsi, uplynie sekunda z večnosti a možno ani nie celá. (XY)


37. Ten, kto je mudrcom pre seba, je naozaj múdrym a bude chrliť vodu zo svojej vlastnej studne. Nech tvoje rozjímanie začne tebou a lepšie bude, keď skončí tiež pri tebe. (sv.Bernard)


38. Súčasná civilizácia sa snaží chemickými liekmi liečiť svoju chorú dušu. Toto však nie je cesta a východisko zo situácie. naši predkovia žili oveľa intenzívnejším duchovným životom, ktorého naplnenie nebolo sprevádzané až takými psychickými traumami ako dnes. Človek sa v súčasnosti utieka k liekom a zabúda na modlitbu, na nájdenie vnútornej koncentrácie vlastného ja, na meditáciu a rozhovor s Bohom. (T.Bindzárová)


39. Keď sa modlíme, z dvoch zŕn vyrastú štyri klasy. (don Bosco)


40. Držme sa jednoduchých modlitieb, ale konajme ich vytrvalo. (don Bosco)


41. Slovo je kľúč, ale mlčanie je pakľúč. (G.Bufalino)


42. Týždeň je lesklý šesťranový revolver, ktorý sa nabíja v nedeľu. (J.Buzássy)


43. Človek sa naučí byť kresťanom na kolenách, nie v akadémii. (prvá Cirkev)


44. Modlitba je žiadanie vhodných od Boha. (sv.Ján Damascénsky)


45. Kto sa nemodlí, je mŕtvy. (sv.Ján Zlatoústy)


46. Modlitba, ktorá nepremieňa človeka, nie je dostatočne dobrá. (A.Dermek)


47. Synovi sa nepredpisuje kedy a koľko sa má rozprávať s otcom. (A.Dermek)


48. Netreba rozširovať pobožnosti, ale prehlbovať zbožnosť. (A.Dermek)


49. Skôr ducha modlitby ako dlhé modlitby. (A.Dermek)


50. Blažený, kto si dá narásť v sebe v mlčaní krídla Ducha Svätého a kto vidiac na zemi iba boje, uletel k nebesiam! Blažený, kto zakotvil v prístave mlčania, pretože zacítil svoju slabosť pochopiť rod Boží! (sv.Efrém)


51. Keby Zeus chcel vyhovieť želaniam ľudí, všetci by zahynuli, pretože žiadajú veľa takých vecí, ktoré sú škodlivé pre blížnych. (Epikuros)


52. Lebo iba ten je človekom, kto nadobudol krásu cez pieseň, báseň alebo modlitbu, a kto je vo vnútri vybudovaný. (Exupéry)


53. Poznám totiž iba jeden plodný čin, a to je modlitba, ale viem tiež, že modlitbou je každý čin, pokiaľ ním človek dáva seba samého, aby sa uskutočnil. (Exupéry)


54. Ľudia, ktorí mlčia sú nebezpeční. (La Fontaine)


55. Keďže dobrá je modlitba s pôstom, nech bratia, najmä keď prinášajú obetu chvály, neopomenú dbať, nakoľko im len sily stačia, na nábožnosť, pripájajúc ku slovám zmysel, k zmyslu lásku, k láske radosť, k radosti zrelosť, k zrelosti pokoru, k pokore slobodu. (sv.František z Paulánsky)


56. V skutočnosti je sústredená meditácia najvyššia aktivita, ktorá existuje, aktivita duše, ktorá je možná len pri vnútornej slobode a nezávislosti. (E.Fromm)


57. Najvyšší cieľ je vraj túžba po úspechu. Viera v Boha a modlitba sa odporúča ako prostriedok k zvýšeniu schopnosti dosiahnuť úspech. Rovnako ako moderní psychiatri odporúčajú robiť niečo pre šťastie zamestnancov, aby sa to zapáčilo zákazníkom, niektorí kňazi odporúčajú lásku k Bohu ako prostriedok k dosiahnutiu väčšieho úspechu. (E.Fromm)


58. Keď sa človek sústredí, málo záleží na tom, čo robí; dôležité rovnako ako nedôležité veci naberajú nové rozmery, pretože sa im dostáva plnej pozornosti. (E.Fromm)


59. Ľudia sa boja sústrediť, pretože majú strach, že seba samých stratia, pokiaľ sa plne zaujmú inou osobou, ideou, prípadom. (E.Fromm)


60. Nedostatok koncentrácie unavuje, zatiaľ čo koncentrácia vzpružuje. (E.Fromm)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.