Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Eucharistia

MYŠLIENKY

1. Nikto nepožívaj Telo Kristovo skôr, kým sa mu nepokloníš. (sv.Augustín)


2. Tento chlieb je denný, denne prijímaj, aby ti denne prospieval. (sv.Augustín)


3. Zúčastniť sa na svätej omši je to isté, ako vidieť božského Spasiteľa vychádzať z Jeruzalema a niesť kríž na Kalváriu, kde bol ukrižovaný v najkrutejších mukách. (don Bosco)


4. Nasýtil si Pane svoju rodinu svätými darmi. (sv.Cyprián)


5. Maximum energie v minimálnom rozmere, viac ako v atómovej bombe. (A.Dermek)


6. Porovnaj obrovské svetelné reklamy s večným svetielkom. (A.Dermek)


7. Keby sme mohli vidieť všetky večné svetlá, bolo by to ako prevrátená obloha. (A.Dermek)


8. Svätostánok - On prijíma vo väzení postoj odloženej veci. (A.Dermek)


9. Pri sv.omši je oslovenie bratia a sestry - nie páni a dámy - všetci tam majú byť jednou rodinou. (A.Dermek)


10. Pri sv.omši sa trieda plurál a singulár. Tam, kde sa jedná o vinu, alebo osobnú vieru je singulár. (A.Dermek)


11. Eucharistia je viatikum nielen na ceste do večnosti, ale aj na ceste do dňa. (A.Dermek)


12. Ako tento rozlomený chlieb bol predtým roztrúsený po vŕškoch a potom pozbieraný dovedna, atak nech sa zhromaždí tvoja Cirkev od končín zeme do tvojho kráľovstva. (Didaché)


13. Nikto, kto má spor so svojím priateľom, nech sa s vami neschádza, kým sa nepomeria, aby sa nepoškvrnila vaša obeta. (Didaché)


14. V prípade nutnosti prijímať, ak nemá možnosť vyspovedať sa, má si predtým aspoň vzbudiť dokonalú ľútosť. (EM 35)


15. Keď zomrel Justus, mních, ktorý si bez dovolenia schoval tri zlaté mince, na výstrahu ho pochovali potupne, povedal: Už istý čas náš brat trpí muky, musíme mu teraz preukázať láskavosť a pokúsiť sa o zmierenie jeho utrpenia. Preto choď a po 30 dní obetuj za neho svätú omšu. Ani jeden deň za ten čas nech neprejde, aby sa božská obeta nepriniesla za jeho oslobodenie. (sv.Gregor Veľký)


16. Aká radosť pre kresťana, ktorý odchádza od svätého stola a nesie vo svojom srdci celé nebo. (sv.Ján M.Vianey)


17. Všetci, ktorí sa približujú ku sviatostiam nie sú svätí, ale svätých nájdeme vždy medzi tými, ktorí často prijímajú. (sv.Ján M.Vianey)


18. Ako levy sršiace oheň, tak odchádzame od tohoto stola ktorý nás učinil hroznými pre diabla. (sv.Ján Zlatoústy)


19. Vodou sa rozumie ľud, vínom krv Kristova. Keď sa mieša v kalichu voda s vínom, jednotí sa ľud s Kristom. (pápež Július)


20. Táto sviatosť udeľuje duchovnú milosť, obnovuje v duši stratenú čnosť a znova rozžaruje hriechom znetvorenú krásu duše. (Kempenský)


21. Lebo keď som tak často nedbalý a vlažný teraz, keď prijímam alebo svätú omšu slúžievam, čo by bolo, keby som nepožíval tento liek a nevyhľadával takú mocnú posilu. (Kempenský)


22. Ako môže niekto stáť pri veľkej vatre a necítiť aspoň trochu tepla? (Kempenský)


23. Lebo niet dôstojnejšej obety a väčšieho zadosťučinenia na odpustenie hriechov, než obetovať sa pri obete Kristovho Tela vo svätej omši a vo svätom prijímaní Bohu v čistú a úplnú obetu. (Kempenský)


24. Zlý duch dobre vie, že práve vo svätom prijímaní je naša sila a najvzácnejší liek, a preto všetkými prostriedkami a pri každej príležitosti sa usiluje odvrátiť veriacich a nábožných kresťanov od neho odvrátiť a kladie im všelijaké prekážky. (Kempenský)


25. Keď dnes zanedbáš sväté prijímanie pre toto, možno zajtra ti vznikne iná, väčšia prekážka; a tak, keby si sa dlho zdržiaval od svätého prijímania, možno by si sa stával čoraz neschopnejším. (Kempenský)


26. Veľmi škodí odkladať sväté prijímanie, pretože takéto odkladanie zapríčiňuje často ťažkú duševnú ochabnutosť. (Kempenský)


27. Nábožný človek môže každý deň, ba každú hodinu spasiteľne a bez akejkoľvek prekážky pristupovať k duchovnému prijímaniu Kristovho tela. (Kempenský)


28. Len moja dobrota a milosť ti dovoľujú pristupovať k môjmu stolu. To je, ako keby žobrák bol pozvaný na boháčovu hostinu a nemal by nič iného, čím by sa mu odmenil za jeho dobrodenia, iba svoju pokornú vďaku. (Kempenský)


29. Ktorý tvor pod slnkom skusuje toľkú lásku, ako nábožná duša, ku ktorej prichádza Boh a kŕmi ju svojím osláveným telom. (Kempenský)


30. Bolo vhodné pred utrpením vykonať prvú sviatosť - veľkonočný baránok, a ustanoviť novú sviatosť. (sv.Lev Veľký)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.