Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Katechéza

MYŠLIENKY

1. Boh nehľadá u teba slová, ale srdce. (sv.Augustín)


2. Iné je vedieť toľko, čo musí človek veriť, aby dosiahol blaženého života a iné je vedieť, ako to podávať zbožným a obhájiť proti bezbožným. (sv.Augustín)


3. Príčinou nevedomosti je hriech. (sv.Beda)


4. Cirkev sa katechizuje v takej miere, v akej ona sama katechizuje iných. (Cat. trad. 24, J.P.II.)


5. Dvere, na ktoré klope Kristus, majú kľučku len zvnútra. (A.Dermek)


6. Cirkev, aby bola hlásateľkou evanjelia, musí najprv sama evanjelizovať, tj. musí sa naplno a celkom otvoriť Radostnej zvesti Ježiša Krista, počúvať ju a uplatňovať v živote. (EN 13, Pavol VI.)


7. Všetko už bolo povedané; ale preto, že nikto nepočúva, treba stále začínať odznova. (A.Gide)


8. Ľudia stále rozprávajú o „pálčivých otázkach dneška“. Jestvuje iba jedna „pálčivá otázka dneška“ - evanjelium Ježiša Krista. (Gladstone)


9. Len jediný človek mi rozumel ... a ani ten mi nerozumel. (Hegel)


10. Najlepším šíriteľom evanjelia je živý! človek. (sv.Irenej)


11. Evanjelium nepotrebuje „barličky“ na podopieranie. (J.Jarab)


12. Ukazujú cestu, ale Boh dáva silu po nej kráčať. Účinkujú len navonok, ale Boh vzdeláva a osvecuje srdcia. Zalievajú po povrchu, ale Boh dáva úrodnosť. (Kempenský)


13. Chlapci si ľahko vštepujú do pamäti biblické a iné príhody na základe obrázkov. (Komenský)


14. Slová, ktoré vychádzajú zo srdca, idú do sŕdc. (Nem. príslovie)


15. Tak, ako kvapka vody nahlodá skalu, i slová plné múdrosti napokon preniknú aj do najzadubenejšieho mozgu. (E.Nowacka)


16. Pred hlásaním evanjelia je najprv potrebné podľa neho žiť. (Pavol VI.)


17. Ježiš sám bol Evanjeliom Božím a prvým najväčším hlásateľom evanjelia. (Pavol VI.)


18. Nie je možné, aby niekto prijal Božie slovo a uveril v Božie kráľovstvo a nestal by sa jeho svedkom a hlásateľom. (Pavol VI.)


19. Katechéza je nesporne trvalá a pritom základná forma činnosti Cirkvi, v ktorej sa prejavuje jej prorocká charizma. Vydávanie svedectva a vyučovanie postupujú totiž spoločne ruka v ruke... základnou formou je rodinná katechéza. (RH 19, J.P.II.)


20. Pre ohlasovanie nepatrí úspech - to je iba ľudská miera. Skutočný „úspech“ je hlbšie - v pôsobení Ducha. (P.Rosso)


21. Vrcholom našej vedy je teda poznať Ježiša Krista a našou najväčšou radosťou je ohlasovať všetkým nevyspytateľné bohatstvá jeho tajomstva. (stanovy SDB)


22. Protikatolíckeho filozofa Diderota našiel jeho priateľ ako svoju dcéru učí katechizmus -Nepoznám pri výchove lepší základ, lepšiu mravouku a silnejšie motívy ako katolícku vieru. (Špirago)


23. Zberateľ minerálov si drahocenný nerast otáča na všetky strany, aby poznal krásu všetkých plôch, hrán a kryštálikov. (J.Vrablec)
(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.