Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Homília

MYŠLIENKY

1. Treba hovoriť pravdu, nie hovoriť veľa. (Demokritos)


2. Tautológia - tautós - to isté. Hromadenie slov o tom istom - politické reči. (A.Dermek)


3. Pleonazmus - Hovorenie o tej istej veci z viacerých pohľadov, aby sa zvýraznili viaceré hľadiská. (A.Dermek)


4. Mlčanie je otcom brata kazateľa. (sv.Dominik)


5. Hovor len vtedy a tam, kde je to potrebné a pritom vyslov iba polovicu toho, čo si myslíš. (Dumas st.)


6. Väčšia časť umenia dobre hovoriť spočíva v umení mlčať. (Erazmus)


7. Mačky nepokladajú za výrečného nikoho, kto nedokáže mňaučať. (Eschenbachová)


8. Priestor vedomia je pranepatrný. Zmestí sa tam vždy len jeden problém. (Exupéry)


9. Nestačí ukázať pravdu, treba ju pekne namaľovať. (Fénelon)


10. Každý lekár má svoju zamilovanú chorobu. (H.Fielding)


11. Superlatívy sú pečaťou hlúpych. (Franc.príslovie)


12. Štýl, to je človek. (Franc.príslovie)


13. Každý počúva len to, čomu rozumie. (Goethe)


14. Na dúhu, ktorá je na oblohe už štvrť hodiny, sa už nikto nepozerá. (Goethe)


15. Opakovaná pravda už stráca zo svojho pôvabu. (Goethe)


16. Nebuďme príliš zrozumiteľní. Ľudia si väčšinou nevážia to, čomu rozumejú, skôr prejavujú úctu tomu, čo nepochopia. (B.Gracián)


17. To, čo je dobré a stručné, je dvojnásobne dobré. (B.Gracián)


18. Treba rozprávať tak, ako sa robí závet: čím menej slov, tým menej sporov. (B.Gracián)


19. Slovo, ktoré odporúča príkladný život kazateľa, ľahšie preniká do srdca poslucháčov. Čo ústa predpisujú, dobrý príklad pomáha vykonať. (sv.Gregor Veľký)


20. Ak sa opovrhuje niečím životom, pohŕda sa nakoniec aj jeho kázňou. (sv.Gregor Veľký)


21. Dôveru publika ľahko stratíš, ak im poskytneš čas, aby mysleli rýchlejšie ako rečník, aby vedeli dopredu, čo bude povedané. (A.Hailey)


22. Sú ľudia, ktorých treba ohromiť na to, aby sme ich presvedčili. (C.Helvetius)


23. Na starej ceste hľadáme nový chodník, aby to nebolo stále to isté, a zároveň, aby to bolo to isté. (sv.Hieronym)


24. Prezenčné listiny sú zbytočné, ak odhaľujeme mladým neznáme svety. (L.Hirszfeld)


25. Rečniť je podobné umenie ako viesť auto: najprv musíte vedieť, ako zastaviť. (E.Hubbard)


26. Rečník má vyčerpať tému, nie poslucháčov. (W.Churchill)


27. Nikto nemôže uprieť tomuto rečníkovi talent napchať čo najmenší počet myšlienok do najväčšieho počtu slov. (W.Churchill)


28. S ľudským duchom je to tak ako so žalúdkom: treba mu ponúkať len také veci, ktoré vie stráviť. (W.Churchill)


29. Ostrý jazyk je jediný nástroj, ktorý sa stálym používaním ostrí. (W.Irwing)


30. Božie slovo nie je odkázané na lož. (J.Jarab)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.