Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Chrám

MYŠLIENKY

1. Boh, ktorý je uctievaný, nie je uzavretý žiadnym telesným miestom, preto kvôli nemu nebolo treba stavať zvláštny stánok, alebo chrám. Ale ľudia, ktorí ho uctievajú, sú telesní. (sv.TA II/I q.102 a.4)


2. Chrám je postavený preto, aby tam prebývalo meno Božie, tj. aby znalosť Boha bola zjavovaná z toho, čo sa tam konalo, alebo hovorilo. (sv.TA II/I q.102 a.4)


3. Stavbou stánku je naznačovaný stav starej zmluvy, chrámom stav novej zmluvy, pretože pri stavbe stánku pracovali iba Židia, pri stavbe chrámu aj pohania, totiž Týrčania a Sidončania. (sv.TA II/I q.102 a.4)


4. Svätyňa svätýň zobrazovala vyšší svet, svätyňa telesný - oddelený oponou zo štyroch farieb: kment (ľan) - zem, purpur (farba lastúry) - voda, modrý purpur - vzduch, šarlát dvojfarebný - oheň; a to preto, že láska štyroch prvkov je prekážkou, ktorou sú nám zahalené neviditeľné podstaty. (sv.TA II/I q.102 a.4)


5. Kment - čistota tela, purpur - utrpenie svätcov, dvojfarebný šarlát - láska k Bohu a k blížnemu, modrým - nebeské rozjímanie. (sv.TA II/I q.102 a.4)


6. Veci v arche - troje, ktoré sú hlavné vo veciach ľudských: múdrosť znázornená doskami zmluvy, moc riadenie Áronovou palicou, život mannou, ktorá udržiavala život. A v Božích: doskami múdrosť, palicou moc a mannou dobrota. (sv.TA II/I q.102 a.5)


7. Zo vstupu do požehnaného kostola dosahuje človek odpustenie všedných hriechov. (sv.TA III q.83 a.3)


8. Kostoly je potrebné stavať pomaly, pretože tým sa podnecuje zbožnosť a štedrosť veriacich. (don Bosco)


9. Milujem v muzike zvony - sú to svedkovia sveta, ktorý nie je pozemský, nie je našou telesnosťou. (M.Dohnal)


10. Tvojím chrámom ho potom budú nazývať a oni budú sedávať v jeho tichu. A budú nachádzať sami seba. (Exupéry)


11. Názov „eklézia“ neznamená ani miesto, ani budovu, ale výlučne „zhromaždenie“ Kristom povolaného ľudu. (L.Hanus)


12. Polkruhová apsida symbolizuje večnosť, kým štvorec ohraničenosť. Pozdĺžny chrám symbolizuje cestu. (L.Hanus)


13. Bazilika - cesta smerujúca ku chrámu, palácu, bola verejným miestom, miestom verejných zhromaždení. (L.Hanus)


14. Na románskych dómoch boli dva zhluky veží: na východe a na západe. Symbolika boja dobra - Ostwerk a zla, pekla, západu slnka - Westwerk. Na mohutné stavby sa použilo veľa hmoty, demonštrovanie, s akými rozmermi hmoty treba zápasiť. (L.Hanus)


15. Otvorené portály gotických katedrál ako rozďavené rybie papule sajú do seba zhromaždenie z námestia - prinútia ich vstúpiť. Katedrála má veľké ústa a pozýva dnu, kde sa deje sursum corda - hore srdcia. (L.Hanus)
(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.