Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Kristus

MYŠLIENKY

1. Herodes sa v sebe nebúri toľko, koľko diabol v Herodesovi. Herodes totiž poznal človeka, ale diabol Boha. A obidvaja sa báli nástupcu svojho kráľovstva, diabol nebeského ale Herodes pozemského. (sv.Lev Veľký)


2. Nazývate ma majstrom, pýtajte sa ma teda. Nazývate ma svetlom, hľaďte na mňa teda. Nazývate ma cestou, nasledujte ma teda. Nazývate ma životom, hľadajte ma teda. Nazývate ma múdrym, verte mi teda.. Nazývate ma krásnym, milujte ma teda. nazývate ma bohatým, proste ma teda. nazývate ma večným, dôverujte mi teda. Nazývate ma milosrdným, dúfajte vo mňa teda. Nazývate ma všemohúcim, slúžte mi teda. Nazývate ma spravodlivým, obávajte sa ma teda. Nazývate ma láskou, poďte za mnou ďalej, veď kto ma miluje, ten všetko vykonal. (dóm v Lipsku)


3. Uprieť zrak na Krista je oveľa viac ako len pozerať. (E.Macák)


4. Keďže totiž ten istý bol zároveň Boh a dokonalý človek, odhalil nám svoje dve prirodzenosti: a to božskú zázrakmi, ktoré konal v tých troch rokoch po krste a ľudskú za tých tridsať, čo ubehli pred krstom, keď úbohé telo zahaľovalo a skrývalo znaky božstva, hoci bol opravdivým a večným Bohom. (Meliton)


5. Nielen, že nepoznáme Boha ináč ako cez Ježiša Krista, ale poznáme aj seba len cez Ježiša Krista. Poznáme život a smrť len cez Ježiša Krista. (B.Pascal)


6. Kristus hovorí ústami chudobných, opustených, maličkých, a je dobré, ak ich počúvame. Kontakt s nimi chráni našu vieru, aby nebola neurčitá a neskutočná. (brat Roger)


7. Iba jedinému dieťaťu na svete sa klaňali králi, pretože vedeli, že je mocnejšie ako oni. (P.Rosso)


8. Veľké veci na začiatku vyzerajú ako maličkosti. Najväčší na svete chcel vyzerať ako malé dieťa. (P.Rosso)


9. Kto hľadá, nájde. Keby králi ostali v paláci a nešli by do maštale, nikdy by neuvideli Kráľa kráľov. (P.Rosso)


10. Cez Máriu nám Boh poslal Toho, ktorý premáha silu zbraní inou, mocnejšou zbraňou. (P.Rosso)


11. Prv, ako sa Mária s Jozefom mohli tešiť z narodenia dieťaťa, museli prejsť dlhú a ťažkú cestu. (P.Rosso)


12. Kráľ sveta pri narodení nechcel ležať v zamate. Vybral si tvrdú slamu. (P.Rosso)


13. Na návštevu ku kráľovi, ktorý má plno bohatstva sa nechodí bez bohatých darov. K tomu, ktorý má bohaté srdce, sa nechodí s prázdnym srdcom. (P.Rosso)


14. Svet nepochopí radosť z Vianoc, kým nepustí Pôvodcu radosti do svojho srdca. (P.Rosso)


15. Najmocnejší Kráľ prichádza ako malé dieťa so silou, ktorá dokáže premeniť svet. Túto silu dá každému, kto chce s ním bojovať. (P.Rosso)


16. Slnko nedokáže zasvietiť do Tvojho srdca a zohriať ho zvnútra. Toto dokáže jedine pravé Svetlo. (P.Rosso)


17. Buď betlehemskou hviezdou, ktorá privádza druhých k najväčšiemu pokladu na svete. (P.Rosso)


18. Na Vianoce Boh znížil náruč so svojím Synom na zem, aby v náručí potom vyzdvihol celé ľudstvo k sebe. (P.Rosso)


19. Ak sa Kristus aj tisíckrát narodí v Betleheme a nie v tebe, aj tak budeš večne zatratený. (A.Silesius)


20. Ako obdivujeme najlepších umelcov, ktorí ukazujú svoje umenie nie iba v drahocenných hmotách. ale berú nezriedka i bezcenné blato a nesúvislú zem, ukazujúc silu vo svojom obore, oveľa viac sú chválení; tak najlepší umelec zo všetkých, Slovo Božie, prišiel k nám neberúc nejakú vzácnu hmotu nebeského tela, ale v blate ukázal veľkosť svojho umenia. (sv.Teofil)


21. Stvorenia sú primalé na to, aby vyplnili nesmiernu priepasť, ktorú v tebe vyhĺbil Ježiš. Nedaj im v sebe žiaden priestor. (sv.Terezka)


22. Aby som ťa mohla milovať tak, ako Ty miluješ mňa, musím si požičať od Teba Tvoju vlastnú lásku. Až potom nájdem pokoj. (sv.Terezka)


23. Kristus žil svoj život, v ktorom mal vlastný názor, ale rešpektoval druhých, snažil sa im pomáhať. Svoju Božskú slobodu využíval len na dobré veci, aby mohol pomáhať. Chce, aby každý bol slobodný, ale rešpektoval určité pravidlá. (žiak)


24. Ja som Cesta - pastierska úloha, Pravda - učiteľská a Život - sviatostná, posvätiteľská. (XY)


25. Nápis na kríži: JHVH - Jehošuá Hanosri Vumelech Hajehudim. (XY)


26. Čo by bolo tak vhodne vzaté od ľudí, aby za nich bolo obetované, než ľudské telo? A čo tak vhodného k tomu zničeniu, ako telo smrteľné? A čo tak čistého na očistenie nerestí smrteľníkov, ako telo bez nákazy telesnej dychtivosti, narodené v lone a z lona panenského? A čo by mohlo byť tak milo obetované a prijaté, ako telo našej obeti, učinené telom nášho kňaza. (TA III q.48 a.3)


27. Kristus bol dušou tak dlho v podsvetí, pokiaľ bolo jeho telo mŕtve. (sv.TA III q.52 a.4)


28. Kristus je nazývaný baránkom trojmo: pre čistotu života, pre tichosť pri smrti a pre zničenie hriechov. (sv.T.Aquinský)


29. Lebo Kristovo utrpenie stačí k úplnému pretvoreniu nášho života. kto chce totiž žiť dokonale, nech nič nerobí, len pohŕda tým, čím Kristus na kríži pohŕdal a túži po tom, po čom túžil Kristus. (sv.T.Aquinský)


30. Ako sa spájajú rozumná duša a telo k utvoreniu človeka, podobne sa spojujú Boh a človek v utvorenie nejakej jednej prirodzenosti. (sv.Atanáz)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.