Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Krst

MYŠLIENKY

1. Pri krste sa i hriech odpúšťa i čnosti viera, láska a iné čnosti sa do duše vlievajú a deti tieto čnosti majú v duši habituálne a neprevádzajú ich, až kým nedospejú. (Inocent III.)


2. Tvrdíme, že treba rozlišovať dvojaký hriech, a to dedičný a osobný. Dedičný hriech sa nadobudne bez súhlasu, osobný však človek spácha so súhlasom. A tak dedičný hriech, ktorý sa nadobudne bez súhlasu, odpúšťa sa aj bez súhlasu silou sviatosti krstu. Osobný hriech však, ktorého sa človek dopustil so súhlasom, bez súhlasu sa vôbec neodpúšťa. (Inocent III.)


3. Starý človek je pochovávaný ponorením našich hláv do vody ako do nejakého hrobu a ponorený dolu sa ukrýva, potom nový opäť vystupuje. (sv.Ján Zlatoústy)


4. Krst vtláča pečať. Pečaťou boli označovaní otroci, kde bolo zvýraznené: Patríš tomuto pánovi! (E.Macák)


5. Váš krst nech vám bude zbraňou, viera prilbou, láska kopijou, trpezlivosť celou vašou výzbrojou. (sv.Polykarp)


6. Krst je akoby vrtuľník, ktorý nás vynesie na vysoké bralo do Otcovho domu, kde môžeme bývať večne. Vrtuľník však na cestu potrebuje palivo - je to len vydanie sa na cestu. (P.Rosso)


7. Kristus je prítomný svojou mocou vo sviatostiach, takže keď kto krstí, sám Kristus krstí. (SC 7)


8. Sedem sviatostí - sedem kohútikov jednej nádrže milosti. (XY)


9. Krstom sa človek obrodí pre duchovný život. (sv.TA III q.62 a.5)


10. Je možné konať krst v každej vode akokoľvek premenenej, keď nie je zrušený druh vody. Ak je však zrušený druh vody, nedá sa konať krst. (sv.TA III q.66 a.4)


11. Krstná milosť stačí úplne k potlačeniu žiadostivosti a k zásluhe. Nestačí však milosť získaná pri obriezke. (sv.TA III q.71 a.1)


12. Krstom sa stáva človek údom Kristovým a preto čo Kristus pretrpel, to sa mu počíta k zadosťučineniu. (sv.T.Aquinský)


13. Najprv je krstený mazaný svätým olejom na hrudi a na lopatkách „ako bojovník Boží“ - ako bývali natieraní zápasníci. (sv.Ambróz)


14. Krstná voda sa dotýka tela a umýva srdce. (sv.Augustín)


15. Pristupuje slovo k živlu a nastáva sviatosť. (sv.Augustín)


16. Lebo voda, hoci sama je jemná a ľahká, predsa požehnaním Kristovým stávajúc sa jemnejšou privádza jemnou rosou tajomné príčiny života do tajov myslí. (sv.Augustín)


17. Nepozastavuj sa, že niektorí neprinášajú deti ku krstu s tým úmyslom, aby duchovnou milosťou boli obrodené k večnému životu, ale sa domnievajú, že týmto liekom buď si udržia, alebo dostanú telesné zdravie. Lebo preto oni nie sú zbavené obrodenia, že nie sú od týchto prinášaní s takým úmyslom. (sv.Augustín)


18. Dotykom svojho najčistejšieho tela udelil vodám obrodnú silu. (sv.Béda)


19. Kristus bol pokrstený, aby ponoril do vody celého starodávneho Adama. (sv.Gregor Naziánsky)


20. U starých bol deťom odpustený prvotný hriech podávaním obeti. (sv.Gregor Veľký)
(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.