Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Milosrdenstvo

MYŠLIENKY

1. Keď konáme, musíme sa prispôsobiť pravidlám a keď posudzujeme, musíme mať ohľad na výnimky. (J.Joubert)


2. Keď konáme, musíme sa prispôsobiť pravidlám a keď posudzujeme, musíme mať ohľad na výnimky. (J.Joubert)


3. Pre človeka, ktorý nevie odpúšťať je život väčší trest ako smrť. (majster Kung-fu)


4. Väčšia ako hriechy je dobrota, ktorá nemá hraníc. (sv.Odon)


5. Tajomstvo nekonečného Božieho milosrdenstva voči nám je schopné preniknúť až ku skrytým koreňom našej neprávosti, aby vzbudilo túžbu po obrátení, aby ju vykúpilo a uvoľnilo jej cestu k zmiereniu. (RP 20, J.P.II.)


6. Opovrhutiahodné veci nie sú vždy také veci, s ktorými treba zachádzať opovržlivo. (kard.Retz)


7. Lepší výraz by možno pre milosrdenstvo bol dobroprajnosť, alebo dobrochcejnosť. (P.Rosso)


8. Byť milosrdným znamená dovoliť druhému, aby bol v niečom predo mnou, aby som sa tešil z toho, že je v niečom lepší. (P.Rosso)


9. Keď sa budeme mať všetci rovnako dobre, budeme sa mať všetci rovnako zle. Doprajme iným, aby sa mali lepšie a aj oni nám to doprajú. (P.Rosso)


10. Môže zahynúť dieťa, ktoré nesú ruky všemohúceho Otca? (sv.Fr.Saleský)


11. Ujať sa velenia dokáže vo vojne každý. Skúšobným kameňom vodcovských schopností je však vedieť, kedy preukázať milosrdenstvo. (D.Seaman)


12. Keby každý dostal, čo si zaslúži, kto by si bol istý pred výpraskom? (Shakespeare)


13. Najbožskejším víťazstvom je odpustenie. (F.Schiller)


14. Časté odpúšťanie urobí z hlupáka darebáka. (P.Syrus)


15. Odpusť nepriateľovi, získaš priateľov. (P.Syrus)


16. Nehádž kameň do studne, z ktorej si pil. (Talmud)


17. Keď skutočne milujeme, tešíme sa zo šťastia milovanej osoby. (sv.Terezka)


18. Keď dobro, ktoré je v mojom blížnom milujem takisto ako on, potom mi toto dobro patrí takisto ako jemu. Skrze toto spoločenstvo sa môžem obohatiť všetkým tým dobrom, ktoré je v nebi a na zemi, v anjeloch a svätých a vo všetkých, ktorí milujú Boha. (sv.Terezka)


19. V nebi láska, ktorá zjednocuje všetkých vyvolených, je taká veľká, že každý sa teší zo šťastia iného tak, ako keby si ho sám zaslúžil. (sv.Terezka)


20. Pomsta vám pomôže práve tak, ako keď uhryznete psa za to, že uhryzol vás. (F.Ward)


21. Hocikto dokáže mať súcit so smútkom priateľa, ale iba šľachetná duša dokáže sympatizovať s úspechom priateľa. (O.Wilde)


22. Môžeme byť krutí, keď odpúšťame, a milosrdní, keď trestáme. (sv.Augustín)


23. Priateľské rozpoloženie mysle, ktoré nás vedie k tomu, aby sme odpustili druhým hriechy a neresti, ktorými sme obdarení my sami. (A.Bierce)


24. Kto miluje, hľadá nakoniec Boha, teda niekoho, kto by ho tak naplnil, že by už nad neho nebolo nič: večnosť, nekonečnosť. Takéto naplnenie sľubuje človek jeden druhému. Ktorý človek sa však môže zaručiť niečím takým? Prvá čnosť lásky sa nazýva milosrdenstvo. Ta druhému odpúšťa, že nemôže byť mojím Bohom. (R.Bleistein)


25. Žiadna z tvojich čností nie je hodnejšia obdivu a vďačnejšia, než milosrdenstvo. (Cicero)


26. Brána k Božiemu milosrdenstvu je otvorená a tým, čo hľadajú a chápu pravdu, môžu k Bohu ľahko pristúpiť. (sv.Cyprián)


27. Vlastný a skutočný význam milosrdenstva nespočíva iba v tom, že nejaké - čo aj najbystrejšie a veľmi súcitné - oči zbadajú dajaké mravné, fyzické alebo telesné zlo; lebo opravdivá a vlastná povaha milosrdenstva sa prejavuje tým, že si váži, udržuje a vyslobodzuje dobro zo všetkých foriem zla, ktoré sa vyskytujú vo svete a v človekovi. (DiM 6, J.P.II.)


28. Tak sa zdá, že ten, ktorý „chodil, dobre robil a uzdravoval“, teraz opačne sám by v najväčšej miere mal vzbudiť a dostať milosrdenstvo, keď je zajatý, potupovaný, odsúdený, bičovaný... Vtedy si zaiste v najväčšej miere zasluhoval milosrdenstvo od ľudí, ktorým dobre robil, avšak ho nedostal. (DiM 7, J.P.II.)


29. Cirkev má právo a povinnosť dovolávať sa Božieho milosrdenstva, vzývať ho vo všetkých prípadoch fyzického a mravného zla a vo všetkých hrozbách, ktoré zatemňujú celú budúcnosť dnešného ľudstva. (DiM 13, J.P.II.)


30. Tak sa vidí, že Cirkev najmä vtedy vyznáva a uctieva Božie milosrdenstvo, keď sa utieka k Srdcu Ježišovmu. (DiM 13, J.P.II.)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.