Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Misie

MYŠLIENKY

1. V Španielsku sa profesor práva na Granadskej univerzite P.Andrés Manjon zľutoval nad biednym stavom cigánov v Andalúzii. Stal sa ich apoštolom, učiteľom a záchrancom. Vystaval pre ich deti školy, zvané Ave Maria a spoločensky ich pozdvihol. Nakoniec aj medzi nimi zomrel. (Š.Šmálik)


2. Jeden chudobný muž dal na misie posledné peniaze. Keď mu misionár povedal, aby si ich nechal, že je chudobný, povedal: Hoci som chudobný, nie som chudobnejší ako tí, ktorí nepoznajú spásu. (Špirago)


3. Na Ázijskom kontinente žijú dve tretiny ľudstva a iba 2% z nich sú pokrstení. (štatistika)


4. Na Ázijskom kontinente žijú dve tretiny ľudstva a iba 2% z nich sú pokrstení. (štatistika)


5. Pretože som sa nemohla stať misionárkou skutkov, chcela som ňou byť láskou a pokáním. (sv.Terezka)


6. Je nás toľko, že keby kresťania teraz odišli z Afriky, za nami by zostala púšť. (Tertulián)


7. Človek nenávidí vždy tých ľudí, ktorým sa ublíži. (S.Zweig)


8. Do školy chodíme preto, aby sme raz zvládli úlohy svojich detí. (XY)


9. Deštruktivita je únik z neprežívaného života. (E.Fromm)


10. Odpovede na problémy nájdeme len vtedy, keď cítime, že sú ožehavé a že ich vyriešenie je vecou života a smrti. (E.Fromm)


11. Hladujúcim sa stáva Boh viditeľný prostredníctvom chleba. (Gándhí)


12. Táto viera má prejaviť svoju plodnosť tým, že prenikne celý i svetský život veriacich a že ich podnecuje k spravodlivosti a láske, najmä voči núdznym. (GS 21)


13. Lebo podľa rozličných spôsobov používania vecí, vykonávania práce, vyjadrovania sa, praktizovania náboženstva, formovania mravov, ustanovenia zákonov a právnych zriadení, rozvíjania vied a umení, ako aj pestovania krasocitu, vznikajú rozmanité pospolité životné podmienky a rôzne formy usporiadania životných hodnôt. (GS 53)


14. Keďže Boh chce spasiť všetkých ľudí, musí aj pre nich jestvovať cesta, ktorá ich privedie k viere, potrebnej na dosiahnutie spásy. (Günthör IIa 90)


15. Kto nemôže vyjsť z vážneho stavu nedostatku vlastnými silami, má právo, aby mu spoločnosť pomáhala viac než tomu, kto sa nenachádza v takej istej situácii potreby. (Günthör IIIa 98)


16. Stará babička, ktorá preberá svoj ruženec v kúte pri peci, môže byť kontemplatívna duša a misonárka. (Chautard)


17. Všetci ľudia sú naši priatelia, keď ich všetkých milujeme. Človek ktorý miluje Boha, nájde všade svoju vlasť, kde sa mu môže páčiť. (bl.Ján K.Cornay)


18. Keď prišli misionári, Afričania mali zem a misionári Bibliu. Potom nás naučili modliť sa so zatvorenými očami. Keď sme oči otvorili, oni mali zem a my Bibliu. (J.Kenyatta)


19. Boh je otcom všetkých, z akejkoľvek krajiny pochádzajú, akéhokoľvek sú náboženstva a hoci nemajú ani nijaké náboženstvo. (bl.Luigi Orione)


20. Pohanský svet je potrebné presvedčiť, že Cirkev patrí všetkým rasám a všetkým národom. Je potrebné raz navždy skončiť s mienkou, že hlásanie katolíckej viery je cudzím tovarom alebo nástrojom panstva v rukách európskych mocností. (Pius XI.)


21. Možno by namiesto pojmu inkulturácia, bolo vhodnejšie hovoriť o interkulturácii. (kard.Ratzinger)


22. Východisko misionárskeho postoja je vždy hlboká úcta k všetkému, čo je v človeku a ocenenie všetkého, čo už on sám v hĺbke svojho ducha vypracoval v oblasti najvyšších a najvážnejších otázok. (RH 12, J.P.II)


23. Misionárske poslanie nikdy neničí, ale preberá, čo je dobré a buduje nové. (RH 12, J.P.II.)


24. Národ je veľkým solidárnym spoločenstvom, utvoreným pocitom obeti, ktorú priniesol a je ochotný i naďalej znášať. Je daný svojou minulosťou a dotvára sa v súčasnosti. Existencia národa je permanentným ľudovým hlasovaním, podobne ako je existencia jednotlivca neustálym akceptovaním života. (Renan 1882)


25. Ak chceš pomôcť druhým a pritom oni sami si nechcú pomôcť, nezostáva ti nič iné, iba mať ich rád ako Boh - takých, akí sú. (P.Rosso)


26. Rómovia sú kmeň, alebo národ bez zeme. Potrebujú niekoho, kto by sa k nim pridal ako Pán k Emauzským aj keď idú opačným smerom a cez písmo ich viedol k lámaniu chleba. (P.Rosso)


27. Sheen išiel na zhromaždenie proti černochom. Prešiel dopredu a pýtal si slovo. Hovoril o tom, že Ježiš má rád ľudí všetkých rás a že zomrel za všetkých. Keď odchádzal, jedna pani v koridore mu napľula do tváre a povedala: Vy nie ste biskup, ste židovský rabbi! Vďaka, aj môjho Pána titulovali takto. (Sheen)


28. Vyzvite členov skupiny, aby vám povedali, prečo sú v rebríčku tak nízko. (J.Adair)


29. Skôr teda, než príde Pán, musí byť hlásané evanjelium všetkým národom. (AG 9)


30. Miestna cirkev si musí uvedomiť, že je poslaná tiež k tým, ktorí neveria v Krista a ktorí žijú spolu s ňou v jednej oblasti. (AG 20)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.