Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Písmo

MYŠLIENKY

1. Predpovede sveta sú iba klamlivé, Božie predpovede nikdy. (sv.Augustín)


2. Stvoril si nás pre seba a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe. (sv.Augustín)


3. Biblia nie je o tom ako vznikali nebesia, ale o tom, ako sa dostať do neba. (Barónius)


4. Každý sa teda zastaví podľa vôle pri takých statiach, ktoré opisujú čnosti, ktoré zvlášť potrebuje a ako z nejakej lekárničky vyberie si odtiaľ taký liek, aký je najvhodnejší pre jeho chorobu. (sv.Bazil)


5. Duša hľadá Slovo, s ktorým by súhlasila pre svoju nápravu, ktorým by sa osvietila pre poznania, na ktoré by sa oprela, aby bola silná, ktorým by sa napravila, aby bola múdra, ktorému by sa podrobila, aby bola krásna, s ktorým by sa zasnúbila, aby bola plodná, ktoré by požívala, aby bola blažená. Slovo sa stalo telom a prebýva už v nás. Prebýva vierou v našich srdciach, prebýva v našej pamäti, prebýva v myšlienke a zostupuje až k obrazotvornosti. (sv.Bernard)


6. Biblia nie je rozumovým poučovaním o Bohu, ale sprostredkovaním skúsenosti Boha zo spoločenstva zmluvy s jeho ľudom. (W.Breuning)


7. Preto štúdium Svätých strán nech je akoby dušou posvätnej teológie. (DV 24)


8. Čítanie svätého písma musí byť sprevádzané modlitbou, aby sa stala rozhovorom medzi Bohom a človekom. (DV 25)


9. Obdivuj to, čo ti Boh ukazuje a nebudeš mať kedy hľadať to, čo sa ti skrýva. (Dumas)


10. Boh poslal slovo - Wort a naša viera je odpoveď - Antwort. (Ebeling)


11. Pri vtelenom Slove sa mlčí. (Faber)


12. Tradícia, Slovo a Magistérium sú neoddeliteľné prvky svätého Písma v Cirkvi. (V.Filo)


13. Starý zákon je revolučná kniha. Jej témou je oslobodenie človeka od incestných väzieb ku krvi a pôde, od podrobovania sa idolom, od otroctva, od mocných pánov - k slobode pre jednotlivcov, pre národ a pre celé ľudstvo. (E.Fromm)


14. Sväté písmo presahuje všetky vedy už svojím spôsobom reči, pretože tou istou rečou vypravujúc dej, prezradzuje tajomstvá. (sv.Gregor Veľký)


15. Koreňom tvojho štúdia a zrkadlom tvojho života nech je evanjelium, lebo tam sa nachádza život Krista. (G.Grote)


16. Neznalosť písma je neznalosť Krista. (sv.Hieronym)


17. Keď čítam Pavla, zdá sa mi, že nie hlas slova čujem, ale zvuk hromu. (sv.Hieronym)


18. Betlehem, mestečko Ježiša Krista je ako tichá dedinôčka. Nepočuť tu nič, okrem prespevovania žalmov. Kamkoľvek sa obrátiš, spieva roľník s nadšením pri svojom pluhu radostné aleluja, alebo počuješ spev ustatého ženca, alebo piesne Dávidove, ktoré prespevuje veselý vinohradník, keď obrezáva krivým nožom svoju révu. (sv.Hieronym)


19. Podstata Tóry je prikázanie: Nerob druhým, čo nechceš, aby oni robili tebe - ostatné je komentár. Choď a študuj. (Hillel)


20. Heretici siahali opovážlivo rukou na písma tvrdiac, že ich opravili. Ako je opovážlivý podobný zločin, to oni zaiste tiež vedia. lebo buď neveria, že Sväté písmo diktoval Duch svätý, buď sú neveriaci. Alebo si azda myslia, že sú múdrejší ako Duch Svätý? (sv.Hypolit)


21. Keď sa modlíme, osobne hovoríme Bohu a keď čítame, boh hovorí k nám. (sv.Izidor)


22. Nábožné čítanie zjemňuje náš duchovný intelekt a odtrhuje nás od márností sveta privádzajúc nás až ku láske k Bohu. (sv.Izidor)


23. Rozmýšľajte o Božích skutkoch, ale netrápte sa nad samým Bohom. (Kabus)


24. Hľa, prídu dni - hovorí Pán, Jahve - i pošlem na zem hlad; nie hlad po chlebe a nie smäd po vode, ale po počúvaní Pánovho slova. (Am 8,11)


25. Jeho oslovujeme, keď sa modlíme, jeho poslúchame, keď čítame Božské výroky. (sv.Ambróz)


26. Keď čítam Sväté písmo, Boh sa vracia poprechádzať sa v pozemskom raji. (sv.Ambróz)


27. Nežasnem sa nad tým, že mi píše cisár Konštantín. Oveľa viac žasnem nad tým, že dobrý Boh Kráľ kráľov, nám úbohým ľuďom poslal list. (sv.Anton Pustovník)


28. Zasľúbenie telesných dobier v Starom zákone bolo obrazom duchovných v Novom zákone. (sv.TA II/I q.28 a.4)


29. Boh chcel dať taký zákon, ktorý by ľudia nemohli vyplniť svojimi silami, aby tak, keď ľudia spoliehajúci sa na seba, zbadali, že sú hriešni, pokorení sa uchýlili k pomoci milosti. (sv.TA II/I q.98 a.2)


30. Žalmy zhrňujú na spôsob chvály všetko, čo je obsiahnuté vo svätom Písme. (sv.TA III q.83 a.4)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.